Rederiforbundet kräver insats i Indiska oceanen

Norges Rederiforbund kräver att den norska regeringen ska bidra i kampen mot piraterna i Indiska oceanen, däremot tar man kraftigt avstånd från de förslag som framfördes av redaren Jacob Stolt-Nielsen i Dagens Næringsliv om avrättning av pirater.– Vi kan inte möta laglöshet med laglöshet. Rederiforbundet vill att den kriminella verksamheten som piratverksamheten ska bekämpas med redskap som hör hemma inom en rättsstat, Jørgen Vatne, vice vd i Norges Rederiforbund, som föreslår att den norska marinen skickar ner ett fartyg.– En norskt antipiratbidrag via en fregatt kommer inte att förhindra den negativa utvecklingen, men den kommer att bidra med ett viktigt skydd för handelssjöfarten. Ett sådant bidrag innebär också ett erkännande om att Norge, som en av de största sjöfartsnationerna, tar sitt ansvar för säkerheten för sjöfolk och fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.