Fotograf: Adobe stock

Kategori: Miljö

Rederier tvekar inför gröna investeringar

Många rederier tvekar att göra gröna investeringar på grund av stora ekonomiska risker och osäkerhet kring teknik och drivmedel. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

I en ny rapport, Kalkylen måste gå ihop, har Transportstyrelsen intervjuat representanter för 15 rederier med säte i Sverige eller en betydande del av verksamheten till och från svenska hamnar, om sin syn på finansieringsmöjligheterna i arbetet mot en mer klimatvänlig sjöfart. Rederierna i undersökningen kommer från olika segment och kör fraktfartyg, tankfartyg, passagerarfärjor, skärgårdsbåtar eller fartyg med container- och torrlast.

Kostsamma åtgärder

De åtgärder som finns för att minska utsläppen, som till exempel att bygga nya fartyg med högre miljöprestanda, bygga om befintliga fartyg, jobba med operativa åtgärder eller välja mer klimatvänliga drivmedel, är ofta kostsamma, konstaterar Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

– Den som får betala notan i dagsläget är rederierna själva. Detta riskerar att fördröja sjöfartens omställning, säger hon.

Enligt flera av rederierna som intervjuats är krav och styrmedel den främsta vägen att gå för att minimera ekonomiska hinder. Dessa bör dessutom vara globala och lika för alla för att ge bäst effekt. Att stärka rederiers kreditmöjligheter och chansen att få investeringsstöd är ytterligare förslag som framkommer i rapporten.

Förändring på gång

– Lönsamheten är den främsta drivkraften för rederier att ställa om till en mer klimatvänlig sjöfart. Men miljövänlig teknik eller drivmedel är betydligt dyrare än konventionella motsvarigheter, samtidigt som det saknas en vilja bland transportköpare att betala mer för klimatvänliga transporter, säger Erika Persson.

Flera av rederierna nämner ändå, enligt pressmeddelandet, att en förändring verkar vara på gång inom branschen och att intresset för en grönare sjöfart har ökat bland kunderna de senaste åren.