Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer

Rederi AB Gotland säljer och chartrar ut

Trotjänaren Gute lämnar Gotlandsbolaget och Visby hyrs ut till en hittills icke offentliggjord färjeoperatör.

Rederi AB Gotland har tecknat Memorandum of Agreement med rederiet UME Shipping AB om försäljning av ropax-fartyget Gute. Det svenska bolaget ingår i United Marine Egypt (UME), som ska operera fartyget i trafik på Röda havet.

– Gute befinner sig för närvarande i Suez och ägarbytet ska ske inom den närmaste tiden. Avsikten är att hon ska övergå till köparen som ska använda henne i en etablerad roro-trafik över Röda havet med svensk delägande, säger Håkan Johansson, vd på Rederi AB Gotland, till Sjöfartstidningen.

Byggd 1979

Gute har ända sedan leveransen från Falkenbergs varv 1979 ägts av Gotlandsbolaget.

– För vår del har det varit lite kluvet kring försäljningen. Gute har hängt med i 41 år och många av dem som har jobbat länge hos oss har vid något tillfälle tjänstgjort ombord. Hon har gjort väldigt många olika udda uppdrag över hela världen och det finns många minnen kring Gute genom åren. Vi önskar henne lycka till i sin nya trafik på Röda havet, säger Håkan Johansson.

– Vi önskar henne lycka till i sin nya trafik på Röda havet.

Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland

Han berättar att Gute under åren har gått i trafik till bland annat Polen, Australien, Lettland, Frankrike, Danmark, Tyskland, Finland, England och Ryssland. Hon har genomfört militärtransporter och till och med fraktat ett tivoli till Hong Kong. Hon har även haft charternamnen Sally Sun och Sea Wind II.

Visby chartras ut

Bil- och passagerarfärjan Visby kommer att chartras ut från cirka 20 december 2020 fram till maj 2021. Tillsvidare är detaljerna kring chartern konfidentiella på grund av befraktarens önskan, inklusive rutt och befraktare. Destination Gotland kommer att bemanna däck och maskin under chartern, som kan komma att förlängas om den förväntade trafiken slår väl ut.

Gotlandsbolagets Visby. Foto: Rederi AB Gotland

– Våra två systerfartyg Visby och Drotten är extremt jämbördiga. Det finns ingen preferens hos befraktaren utan valet av fartyg handlade mest om planering av tekniskt underhållsarbete som gjorde att det var en fördel för oss att chartra ut Visby i stället för Drotten, förklarar Håkan Johansson.

Namnbytet skjuts upp

Det planerade namnbytet, där nuvarande Visby ska byta namn till Visborg och nuvarande Visborg övertar namnet Visby, skjuts därmed upp.

– Vi har tidigare sagt att det skulle ske under 2020 men vi har fått göra rätt mycket anpassningar på grund av coronapandemin. Vi fick bland annat ställa in dopet i Visby och vi fick också skjuta på tidsplanen för namnbytena, men vi kommer tillbaka till namnbytet under 2021, säger Håkan Johansson.

Drotten ersätter

När Visby inleder sin charter ersätts hon av Drotten i Gotlandstrafiken. Drotten ligger för närvarande upplagd i Stockholm.

– Vårt nybygge Gotland, som tidigare hette Thjelvar, är på varv i Landskrona för garantidockning. Därför blir det Drotten som går in i den dagliga trafiken. Så här års och ända fram till påsk så kör vi med två stora, isklassade ropax-fartyg, förklarar Håkan Johansson.

Från påsk och under vårens storhelger samt under sommarsäsongen kör Destination Gotland med tre stora ropax-fartyg. Dessutom kompletteras trafiken med två mindre högfartsfärjor under högsäsong.

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna driva en sådan trafik även under våren och sommaren 2021. Vi ställer väldigt stora förhoppningar till det kommande vaccinet så att vi får bukt med smittspridningen, säger Håkan Johansson.

Anpassar planeringen

I nuläget är det inte helt klart vilka två av de tre tillgängliga fartygen som ska sköta trafiken fram till påsk.

– Vi har inte bestämt det, vi får se var vi hamnar i planeringen med pågående varvsbesök och anpassar oss efter läget, såger Håkan Johansson.

Kapaciteten är tillräcklig med Drotten och Gotland, försäkrar han.

– Beläggningen med gods är inte helt normal men hygglig på bildäck. Vi upprätthåller hela försörjningen med livsmedel och läkemedel på Gotland och håller igång det lokala näringslivet på daglig basis just in time.

Däremot är inte läget speciellt bra på passagerarsidan.

– Efter ett klart förbättrat läge i slutet på sommaren och under början på hösten, då kanske en del som normalt brukar resa till Medelhavet till och med valde Gotland i stället, vände det drastiskt till en kraftigt negativ utveckling.