Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

Redan 100 LNG-tankfartyg med DF-motorer

Wärtsilä har levererat eller har innestående order på dual-fuel dieselmotorer 50DF till 100 tankfartyg för transport av flytande naturgas (LNG). Den senast erhållna ordern gäller ett nybygge i Sydkorea.

Enligt Wärtsilä utgör dessa 100 fartyg ungefär en fjärdedel av den nuvarande flottan av LNG-tankfartyg i världen.

Wärtsilä lanserade sin dual-fuel teknik redan på tidigt 1990-tal för landbaserade motorer i dieselkraftverk. Den första installationen av huvudmaskiner av typen 50DF i fartyg skedde under början av 2000-talet.

Till dags dato har Wärtsilä sålt 720 motorer för duel-fuel och har ackumulerad erfarenhet från över fem miljoner drifttimmar med denna teknik.

Dual-fuel tekniken innebär att maskinen kan användas med naturgas, dieselolja eller tjockolja som bränsle. Det är möjligt att skifta från ett bränsle till ett annat under gång, utan att stoppa motorn. Effekten är den samma oberoende av vilket bränsle som används.

De första LNG-tankfartygen som utrustades med Wärtsilä 50DF byggdes 2006. Sedan dess uppger Wärtsilä att 65 procent av alla nybyggda LNG-tankfartyg har utrustats med Wärtsiläs duel-fuel maskiner.

Intresset för maskiner av typen dual-fuel har även ökat bland andra rederier. Som exempel nämner Wärtsilä kryssningsfartyg och färjor, som ofta seglar i områden med utsläppsrestriktioner, så kallade ECA (Emission Control Area). Den första stora bil- och passagerarfärjan som utrustas med motorer som kan använda naturgas som bränsle blir Viking Lines nybygge Viking Grace, som levereras av STX Finlands Åbovarv i januari 2013.

En annan sektor där duel-fuel maskiner installeras i ökande omfattning är offshore.

Att använda Naturgas som bränsle i dieselmotorer innebär klara miljöfördelar. Enligt Wärtsilä blir kväveoxidutsläppen (NOx) minst 85 procent lägre än de gränser som IMO:s regelverk definierar. Utsläppen av växthusgasen koldioxid (CO2) ligger 25 procent under nivån för de dieselmotorer som använder dieselolja. De högaktuella utsläppen av svaveloxider (SOx) är i praktiken  negligerbara.