Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Specialfartyg | Forskning | Hamn/Logistik

Pråmtrafiken funkar året runt

En ny studie visar att vintern inte är ett avgörande hinder för pråmtrafik på inre vattenvägar.

Ett isnavigationstest för pråmar visar att pråmtransporter är ett logistiskt alternativ som fungerar även när isen lägger sig. Det är Avatar Logistics, som förra året visade upp sitt pråmkoncept i Vänersborg, som har beställt studien. KTH har genomfört den i samarbete med Hamburgs tekniska universitet.

Visar på effekterna

Testet utgår ifrån vinterförhållanden i Mälaren. Ett argument som har framförts mot utveckling av pråmtransporter är att isen utgör ett hinder, men KTH-studiens beräkningsmodell visar på att pråmtransporter i Mälaren går att bedriva i normal fart även när isen tjocknar.


– Testresultaten ger rederiet/logistikaktören möjlighet att bedöma rimligheten i affärsmodellerna. Det går att sätta siffror på vad det innebär att operera i is. Vi kan visa på effekterna, säger professor Magnus Burman, forskare på Institutionen för Farkost och Flygteknik på KTH, i ett pressmeddelande.

Normal pråmfart

Testet omfattar tre delar. För det första har en statistisk modell för istjockleken baserat på historiska data i Mälarens sötvattensmiljö tagits fram. För det andra har beräkningsmodeller skapats för isens tryck mot skrovet. Fören utsätts för störst tryck, men även skrovsidorna påverkas vid gång i ränna. I den tredje delen har forskarna tagit fram en modell för att beräkna hur många dagar per år det är möjligt att operera i Mälaren med det ökande motstånd som följer en viss istjocklek, fartygets önskade fart och tillgänglig motorstyrka.
Enligt tabellerna i isnavigationstestet möjliggör en mild vinter med upp till 20 cm is på Mälaren en fart på max sju knop, det vill säga normal pråmfart. Vid 10–15 cm is är sju knops hastighet inga problem. Dagar med tjockare is än 20–25 cm kan innebära tre till fyra knops fart.

Avgörande underlag

På basis av KTH:s modell kan beslut fattas om logistikuppläggen blir konkurrenskraftiga, isbrytarassistans behövs, tekniska förstärkningar på pråmfartyget behöver göras och hur till exempel isförhållandena påverkar pråmfartygets underhållsbehov.

– Faktaunderlaget är avgörande för våra affärsupplägg och kundförhandlingar, säger Johan Lantz, vd Avatar Logistics. Många har uttalat att svenska vintrar är ett hinder. Nu kan vi visa att vi kan gå i trafik året runt. Vi har ett konkret underlag utfört på två faktiska holländska bulk- och bränslepråmar som kommer att arbeta i Mälaren. Siffrorna gäller här och nu och för befintlig isproblematik.

Komplement till lastbilen

Testet är en del i Interreg Baltic Sea-projektet EMMA, vars mål är att utveckla pråmtrafiksystemet inom EU. Projektet handlar om att visa pråmfartyg på inre vattenvägar som ett alternativ och komplement till lastbilen. I projektet deltar förutom Sverige även Tyskland, Finland, Litauen och Polen. Det svenska pråmrederiet Avatar Logistics AB är projektets enda kommersiella pråmaktör. I övrigt deltar myndigheter, organisationer, akademier och andra relaterade institutioner.

– Avatars isnavigationstest bidrar till att skapa förutsättningar för pråmtrafik i Sverige. Nu finns ett faktaunderlag att presentera för både myndigheter och marknad. Testet visar tydligt att det går att bygga logistiklösningar för att trafikera inre vattenvägar hela året. Det som krävs är finjustering av system, anpassade regelverk och ett ”level playing field” mellan trafikslagen, vilket i det här fallet betyder isassistans, säger Stefan Breitenbach, Hafen Hamburg Marketing, projektledare för EMMA-projektet.