Vy frn Vsterbron ver Riddarfjrden

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Miljö

Positivt möte om inrikes sjöfart

Trafikverket hade i förra veckan en dialog med Sjöfartsverket, Stockholms Hamnar, Mälarhamnar, Södertälje hamn och näringslivet i Stockholms- och Mälardalsregionerna. Syftet var att diskutera vilka åtgärder som krävs för att flytta över mer gods till sjöfarten. 

Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund, som nu gör en turné från norr till söder för att tala med regioner, hamnar och näringsliv, deltog i mötet.

Hon säger till Sjöfartstidningen att politiken i Stockholms- och Mälardalsregionerna tydligt sagt att de vill ha en överflyttning av gods från väg till sjöfart och att de kommit långt. 

– Det är en stor skillnad och det handlar om att de tagit befälet över sina godsflöden, tänker storregionalt och frågar var de har sina kombiterminaler och andra anslutningar. Region Stockholm har till exempel tagit en godsstrategi och jag var väldigt nyfiken på att höra vad det innebär.

Direkt miljöeffekt

Pia Berglund poängterar att i storstadsområden, som Stockholmsregionen, får en överflyttning av gods från väg till sjö en direkt effekt i minskad trängsel och mindre luftföroreningar.

– Så det här är en väldigt viktig medborgarfråga för dem, inte bara en fråga för näringslivet. Det fanns en enhällighet i den frågan, de vill verkligen det här och det är nog det viktigaste jag tar med mig från det mötet. Det är väldigt positivt.

Pråmtrafik

Hon tillägger att både politiker, tjänstemän och näringsliv var otroligt samstämmiga och kunniga i frågan om inrikes- och närsjöfart.

– I Stockholm ligger de långt fram i hur de ska använda sjöfart i staden och tittar på många spännande saker, det är något vi andra kan lära oss något av och kanske kan det användas på andra ställen. Till exempel talar de om att skapa en pendel från Stockholm Norvik in i Mälaren för att försörja sin hamn med gods. Och i Södertälje har de samma tanke. Genomför de sådana pendlar är det faktiskt något nytt. För oss andra blir det en möjlighet att se om, och hur, det går och naturligtvis stötta om de behöver hjälp.

Tankarna på en pendel bekräftas av Fredrik Lindstål (C), ordförande i Stockholms Hamn AB, som säger i ett pressmeddelande att Stockholm Norvik ökar möjligheten att skapa en inlandssjöfart med pråmar som kan effektivisera transporterna i Stockholmsregionen. 

Outnyttjad pool

Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för samhällsplanering och sjötrafik i Stockholm säger att Stockholmsregionens vattenvägar är en pool av outnyttjad potential.

– Med rätt bränslen kan sjöfarten spela en central roll i regionens klimatomställning och effektivisera våra transporter utan att bidra till den stora trängseln i vägnätet.