Fotograf: Uddevalla Hamnterminal AB

Kategori: Hamn/Logistik

Positivt år i Uddevalla hamn

Uddevalla Hamnterminal AB redovisar ett gott resultat med ökade godsvolymer för 2015.

Koncernen Uddevalla Hamnterminal AB, som även omfattar dotterbolaget Swanfalk Shipping AB, redovisar ett resultat före skatt på 4,8 miljoner kronor. Resultatet innebär en ökning mot budgeterade 2,0 miljoner kronor.

– Vår ambition inför 2015 var att göra en större affär av alla pågående kundrelationer. Detta arbete tillsammans med en allmän förstärkning av industrihandeln i Sverige har under året resulterat i en ordentlig ökning av godsflöden över Uddevalla hamn, främst under årets andra halva, säger Ulf Stenberg, vd för Uddevalla Hamnterminal AB.

Över en miljon ton

Godsvolymerna över kaj uppgick under 2015 till drygt en miljon ton, vilket är en ökning med mer än åtta procent jämfört med året innan. Även terminalvolymerna uppges haft en god utveckling trots att hamnens trånga sektor har varit tillgången till magasinsplats och lageryta. Inom de största godsslagen har bland annat bulklaster som spannmål, malm och koks uppvisat ökade volymer över Uddevalla hamn under verksamhetsåret. Importen av pappersmassa har fortsatt att ligga på en hög och jämn nivå.

– Det är bra för oss när godsvolymerna ökar. Vi har fasta kostnader och rörliga intäkter. När vi får över en miljon ton känner vi att det är harmoni i de ekonomiska termerna, säger Ulf Stenberg till Sjöfartstidningen.

Allt gods ökar

– Generellt har torrbulk ökat för oss, där spannmål och malm är de stora godsslagen. Sedan har alla de godsslag som vi har på långtidskontrakt haft en bra utveckling.

Hamnens upptagningsområde är stort.

– Vi har ju ingen industri på bakgården. Vi är en hamn som tjänar industrin från Dalarna till en linje rakt österut från Göteborg.

Börjat bra

Även 2016 har börjat bra för Uddevalla hamn.

– Jag tror att det håller i sig men hur länge vet man aldrig. Det är en direkt verkan på världsläget. Framför allt om valutorna är stabila så har industrin en fördel och kan lita på att handeln med de andra kontinenterna fungerar och de får marginaler. Vi märker jättesnabbt, det är nästan som en barometer för oss, hur industrin mår. 

Importen större

Ulf Stenberg berättar att hamnen tidigare har haft en jämn fördelning mellan import och export.

–  Under det senaste året och in på 2016 är trenden att det är mer import än export.

Han påpekar att det uttryckligen är en ökning av importen, medan exporten är på samma nivå.

– En del är marknadsandeklar, men det är inte så mycket. Det är en generell uppgång i de industrier vi tjänar här i Uddevalla.

”Stuffar” och ”strippar”

Uddevallas nisch är allt gods som inte Göteborg intresserar sig för.

– Göteborg har enhetsberett gods i container, bilar och trailers. I vårt bolag finns terminalverksamhet där vi även ”stuffar” gods för våra kunders räkning så att Göteborg får mer stuffade containrar att tillgå. Om inte vi hade haft den delen här för våra befintliga kunder så hade det godset gått vidare ner till kontinenten stuffat och gått ut ur kontinenthamnar. Vi har daglig pendel med containrar till Göteborgs hamn, det är en ganska intensiv och lönsam bit för oss. Det är papper, trävaror och stål som företrädesvis stuffas och exporteras, säger Ulf Stenberg.

Han berättar vidare att även importen i container växer.

– För två år sedan började vi ”strippa” containrar och även den verksamheten har ökat hela tiden.