Forseas färja Aurora.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Positivt 2021 för Forsea

Trots fortsatt pandemi under 2021 lyckades Öresundsrederiet Forsea öka både sina frakt- och passagerarvolymer. Dock har rederiet en bit kvar för att nå samma resultat som under normalåret 2019.

Trots många utmaningar summerar Forsea år 2021 som ett år med ett positivt avtryck. Enligt ett pressmeddelande har rederiet kunnat segla enligt normal tidtabell mellan Helsingborg-Helsingör under hela året. De skriver att året inleddes lite trevande med återhållsamhet och allmän rädsla för coronasmitta, men att passagerarvolymer för både bilar, fotgängare och turaresenärer sedan vände uppåt.

– Jämför man 2021 med 2019, som klassas som ett ”normalår”, når vi inte upp till samma resultat. Dock gav sommaren och hösten oss en välbehövlig återhämtning. Vi kan på sätt och vis följa samhällets utveckling i våra siffror, säger Kristian Durhuus, vd på Forsea i pressmeddelandet.

Ökning på fraktsidan

På fraktsidan noterar rederiet en ökning med 8,5 procent fler frakttransporter jämfört med 2020, vilket är en ökning med 3,5 procent mot normalåret 2019. På passagerarsidan reste 12 procent fler resenärer med färjorna under 2021 jämfört med 2020.

– Fraktökningen är bland annat ett resultat av ökad näthandel. Vår ökning ombord samt passagerarökningen under 2021 jmf med 2020 visar på hur vi alla hittat nya sätt att leva, resa och umgås trots pandemin. Vi lämnar 2021 med positiv känsla och ser fram emot 2022, säger Kristian Durhuus.