Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Hamn/Logistik | Specialfartyg

Poseidon blir kvar i Frihamnen

KBV 001 blir kvar i Frihamnen i Göteborg året ut. Arbetet med den nya kajen i Tångudden avbryts på grund av ökande kostnader. 

Den nya kajen vid Tångudden i Göteborg, som skulle bli Poseidons nya hemmahamn, beräknades kosta 65 miljoner kronor att färdigställa. Men överklagningar har gjort att det har blivit dyrare än beräknat, vilket har lett till att Kustbevakningen har sagt upp investeringsavtalet med Fortifikationsverket, som äger marken. 

Ingen täckning

– Det är tråkigt att vi har behövt avbryta projektet, men arbetet har försenats på grund av att upphandlingen överklagats och kostnaderna därmed. Vi har inte täckning för kostnaderna för kajplatsen som de nu har utvecklats, säger Fredrik Jonasson, chef för lokalförsörjningsenheten i ett pressmeddelande och fortsätter: 

– Vattendomen, som anger när, var och hur arbeten som det här får ske, gjorde att byggnationen hade behövt forceras till ett mycket högre pris. Vi och Fortifikationsverket är överens om att avtalet får sägas upp.

Nya alternativ

På grund av de ökade kostnaderna som det forcerade arbetet hade inneburit, landade priset istället på cirka 80 miljoner, enligt Kustbevakningen. Det innebär att KBV 001 blir kvar i Frihamnen året ut och vad som händer sen är oklart. 

– Vi behöver på nytt se över alternativen. Målet är att hitta en lösning som håller över tid, både med hänsyn till ekonomi och den operativa nyttan, säger Jonas Berg, som är chef för kuststationen i Göteborg.