Fotograf: Ystad Hamn Logistik AB

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

Nytt rekord för antal passagerare i Ystad

Passagerarvolymerna inom färjetrafiken på Ystad fortsatte under fjolåret att öka jämfört med föregående rekordår 2011.

Under 2012 reste närmare 1,8 miljoner passagerare över hamnen, vilket är tre procent mer än året innan. Däremot har godshanteringen minskat med drygt två procent och uppgick i fjol till 2,9 miljoner ton. Av hamnens totala godsvolym står den konventionella trafiken för drygt fyra procent, resten är färjegods.

– Trots den pågående lågkonjunkturen finns det alltså glädjeämnen, kommenterar Björn Boström, vd i Ystad Hamn Logistik AB.

Många färjor på varv

Enligt Ystad Hamn Logistik AB intar Ystad tredje plats bland Sveriges färjepassagerarhamnar och femte plats när det gäller hantering av lastfordon. Lågkonjunkturen uppges inte ha påverkat trafiken nämnvärt, men nedgången inom godsvolymerna återspeglar en minskad kapacitet då ett flertal färjor har varit på varvsbesök under året. Björn Boström är inte oroad över nedgången.

– Man ska komma ihåg att år 2011 slog hamnen rekord avseende såväl lastfordon som godsvolymer, och därför är den lilla nedgången 2012 mer att betrakta som en stabilisering, menar han.

För 2013 räknar hamnen åter med en ökning på godssidan.

Tydlig trend

Ystad har färjelinjer till Polen och Bornholm, som båda uppvisar en stabil utveckling. Den polska marknaden uppges fortfarande vara stark med ett stort intresse för svenskar att turista i Polen. Hamnbolaget uppger att antalet järnvägsvagnar i polentrafiken fortsätter att minska, och att Ystad i detta avseende följer den allmänna trenden. Däremot har varje enhet mer last i genomsnitt – godsvolymerna på de skeppade järnvägsvagnarna gick under 2012 upp med sex procent.

I trafiken på Bornholm har BornholmerFærgens snabbgående katamaran HSC Leonora Christina, som introducerades i juni 2011, påverkat flödet positivt. Fartyget har större kapacitet än föregångaren och kan även lasta tunga fordon som lastbilar och löstrailers.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.