Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Miljö

Övertidsblockad i APM-terminalen

I dag, tisdag, utbryter blockad mot inhyrning, nyanställningar och övertidsarbete på APM-terminalen i Göteborgs hamn.

Det är Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4, som genomför blockaden. Övriga terminaler i Göteborgs Hamn påverkas i nuläget inte av konflikten, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs Hamn. 

Till den 31 december

I slutet av oktober beslutade styrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 att återuppta sin kravlista från vårens förhandlingar med APM Terminals och varslade därmed om övertidsblockad. Blockaden, som gäller från och med i dag tisdag, gäller fram till den 31 december om konflikten inte löses innan.

Mer involverade

Förutom kravet att få skriva ett kollektivavtal handlar blockaden bland annat om att Hamn 4:an vill vara mer involverade vid förhandlingar, öka möjligheterna att planera och leda arbetet samt delta i frågor kring trivseln på terminalen, enligt ett pressmeddelande från APM Terminals.