Fotograf: Adam Bergman/Maritime Insight

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Överkapacitet oroar inför 2015

Analysföretag riktar blicken mot 2015 och ser oroliga vindar och fortsatt behov av kostnadsbesparingar. Trots att oljepriset nästan halverats senaste året.

Revisions- och konsultföretaget Moore Stephens har publicerat sin kvartalsrapport om sjöfarten i världen. Där står att 2014 års tämligen goda självförtroende inom sjöfartsbranschen har blivit mer fragilt och bytts mot en viss oro för framtiden.

Nya regler oroar

Under perioden augusti till november föll branschens tro på sig själv till den lägsta nivån sedan 2012.

Osäkerheten kring nya regelverk, kring bland annat svavelutsläpp och ballastvatten, samt problemen med överkapacitet är två av de tyngsta orsakerna till oro. Under 2015 bör dock kostnaderna, som nya regler orsakar bli tydligare och oron minska, skriver Moore Stephens.

Likaså bör de senaste insatserna för att minska överkapaciteten i tonnaget börja ge effekt och bättre balansera behoven. Skrotningen av fartyg äldre än 20 år, måste dock öka.

Låg skrotningstakt

Niklas Bengtsson på det svenska analys- och konsultföretaget Maritime Insight håller med om att överkapaciteten är ett bekymmer. Skrotningstakten imponerar dock inte på honom.

– Hittills i år har 2.837 fartyg levererats. Och då är inte båtar med bruttodräktighet under 1.000 medräknade, för det är alltid sen rapportering på dem. Vår prognos är att 2014 slutar på 3.600 leveranser, inklusive de små. Skrotningen är liten i jämförelse med det. Fram till september i år hade totalt 1.277 fartyg skrotats. Vår prognos är att det blir ungefär 1.900 innan 2014 års utgång. Förra året skrotades 1.849 fartyg totalt och 2012 hela 2.362. Så det är ingen ökande tendens.

Billigare olja

Tillbaka till Moore Stephens rapport.

Där står att de fallande oljepriserna har en positiv effekt på kostnaderna och inger visst hopp för den närmaste framtiden.

Trots det spår företaget att marknaden förblir skakig under 2015.

Niklas Bengtsson säger å sin sida:  

– Visserligen har oljepriserna nästan halverats på ett år, men rederierna måste ändå fortsätta kapa kostnader under 2015. Men det låga oljepriset ställer mångas oro för de ökade bränslekostnaderna, som seca förväntades leda till, på ända. Det ser dessutom ut som om tillgången på alla olika sorters bränsle är tillräcklig. 

Nyfiken aktör

Det håller i viss mån Johan Brax, vd för skeppsmäkleriet Brax Shipping, med om.

– Jag ser 2015 an med nyfikenhet. Men om ett halvår vet vi mer om seca och vad det verkligen innebär. Hur blir det med sanktioner och efterlevnad? Kommer skrubbarna att funka? Kanske är det mer snack än verkstad.

Överkapaciteten är heller ingenting som oroar honom.

– Vår lilla nisch med färjor, roro- och kryssningsfartyg påverkas inte speciellt. Möjligen kan seca leda till att färjelinjer läggs ner och då kan kanske en viss mättnad uppstå. Även det lär vi få svar på inom något halvår.

Kommentarer

  • Ingvar Bergman

    Överkapaciteten drabbar inte bara containertonnaget, även om det är denna sektor man först tänker på. Också på tanksidan byggs det mycket nytt och man har t om börjat tala om ’slow steaming’ även för tanktonnaget för att hålla flera fartyg igång. Det lär nog inte dröja så många månader innan oljepriset är tillbaka på USD 600/900 per ton för HFO resp MGO. Dagens bunkeroljepriser är väl ett av många sätt att ’jäklas’ med Putin, som nu får saluföra sin olja billigt för att inte hamna utanför marknaden.

    På containersidan går det inte längre att överföra stort tonnage till andra än väst/östgående trafiker när superstort tonnage kommer in på Asien/Europa – det enda fartområde där dessa kan opereras. Den s.k ’cascadingen’ till nord/syd linjerna är redan ett problem för dessa och fraktraterna pressas nu tillbaka där.

    Ett annat ’hot’ för fortsatt överkapacitet, är de asiatiska varven, där framförallt Kina ökat sin varvskapacitet men också Sydkorea. Börjar rederierna dra in på beställningar,och lyssna till dem som varnar för fortsatt överkapacitet, ja då sänker varven sina priser till nivåer som man får svårt att säga nej till. Det är ett stort spel där linjerederierna får det fortsatt svårt. Det är bara att konstatera att storlekar på drygt 18000 teu kom i trafik alldeles för tidigt. Marknaden var inte mogen för dessa giganter och 12/14000 hade räckt i flera år framåt. Sedan kan man försöka försvara sig med att dessa giganter har överlägsen bränsleekonomi. Jovisst, men det förutsätter fullastade fartyg !.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.