STOCKHOLM 161214 Svensk Sjöfart. ©Sören Andersson Foto: Sören Andersson

Fotograf: Sören Andersson

Kategori: Politik | Miljö

Osäkert läge för ekobonusen

Ekobonusens existens är i farozonen redan några veckor efter att systemet kom igång.

Trafikverket meddelar att de inte kommer att gå att ansöka om ekobonus nu i januari som de tidigare har aviserat. Orsaken är det osäkra politiska läget. 

”På grund av rådande oklarhet gällande anslag och budget för ekobonus har Trafikverket valt att i dagsläget inte öppna någon ny ansökningsomgång enligt vad som tidigare meddelats. Förhoppningsvis kommer vi kunna gå vidare inom kort, men det måste först klargöras att det finns medel avsatta för ändamålet”, skriver Trafikverket i ett informationsmejl till sjöfartsbranschen.

Högst beklagligt

Rikard Engström, vd för föreningen Svensk Sjöfart, har fått gå ut med information till sina medlemmar om att de inte kan söka någon ekobonus. Han är kritisk:

– Läget är mycket osäkert och det är onekligen högst beklagligt. Det skickar en signal om att man inte riktigt kan lita på de politiska förutsättningarna och det är egentligen mer allvarligt än ekobonusen som sådan. Politiken måste lösa det här, så vi vet vad som gäller. Långsiktiga och stabila politiskt satta spelregler är en av de viktigaste ingredienserna för sjöfarten och även om tanken med ekobonus var god ser vi här varken prov på långsiktighet eller stabilitet, säger han till Sjöfartstidningen.

Motstridiga uppgifter

Uttalanden i media från infrastrukturminister Tomas Eneroth strax före jul gjorde gällande att ekobonusen inte ryms i den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick godkänd av riksdagen i december. Ministern hänvisade till M/KD-budgetens nedskärningar i anslagen till Naturvårdsverket. Företrädare för Moderaterna svarade då att nedskärningarna inte berör just ekobonusen, vilket infrastrukturministern sa sig inte tro på.

– Så var vi står vet jag inte, men Trafikverket har förstås agerat korrekt när man lyssnat på sin minister och därmed drar tillbaka möjligheten att ansöka eftersom de inte vet om de har pengar att fördela, helt enkelt säger Rikard Engström och fortsätter:
– Jag förutsätter nu att politiken löser detta så att ekobonusen kommer att rymmas även inom den här budgeten.

Det krävs mer

När Rikard Engström blir ombedd att trots det osäkra läget spekulera kring hur politikerna kommer att göra säger han:

– Att alla ser anledning att arbeta mer med sjöfart, det är helt uppenbart. Och jag tror att man kommer att fortsätta att ha den ambitionen. Grundviljan är positiv till sjöfarten i alla politiska partier – processen kring ekobonusen får vi betrakta som en olycklig händelse som man förhoppningsvis lär sig en del av. Sedan krävs det också att man vidtar en del faktiska åtgärder, inte minst när det gäller finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet och utvidgning av tonnageskatten. Det som måste ske nu är att vi går från osäkerhet till säkerhet och från handlingslöshet till att man sätter in mer action. Tomas Eneroth har varit ambitiös och levererat en hel del, men det krävs mer om de politiska målen ska nås.