Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Passagerarsjöfart | Miljö

Öresundsfärjor får batteridrift

Scandlines planerar att redan inom ett år ha byggt om den första av de fyra färjorna på linjen Helsinborg-Helsingör till hundraprocentig batteridrift. Inom ytterligare några år ska sedan samtliga fyra färjor på linjen ha konverterats.

Nyheten om batterikonverteringen på Öresundsfärjorna presenterades enligt den danska tidningen Søfart av Scandlinesföreträdare på konferensen ”Clean air in ports and port cities” som arrangerades i Köpenhamn på onsdagen. 

Enligt rederiet har man har sedan tidigare goda erfarenheter från den långt framskridna konvertering till hybriddrift som pågår av de fyra dieselelektriska färjorna på linjen Rödby-Puttgarden, och enligt presschefen Anette Ustrup Svendsen är det just därför man nu vill ta steget fullt med batteridrift på Helsinborg-Helsingör-linjen. 

I likhet med färjorna på linjen Rödby-Puttgarden har de fyra Öresundsfärjorna dieselelektriskt maskineri, vilket enligt rederiet är en bra utgångspunkt för såväl hybriddrift – där strömmen till elmotorer och propellrar delvis kan levereras av en uppsättning batterier istället för dieselgeneratorer – som den fullständiga batteridrift som nu planeras för linjen Helsinborg-Helsingör, där alltså hela framdriften är tänkt att baseras på ström från batterier.