Fotograf: Sveriges Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Folk/företag

Omval i Sveriges hamnar

Björn Alvengrip får förnyat förtroende som ordförande i Sveriges hamnar efter att ha omvalts på intresseorganisationens årsmöte.

Till vice ordförande omvaldes Johan Röstin, Copenhagen Malmö Port AB, och till ordinarie ledamöter valdes följande: Johan Castwall, Stockholms Hamn AB, Erik Froste, Södertälje Hamn, Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB, Urban Häggkvist, SCA Transforest AB, Susanne Jangdal, ShoreLink AB, Curt Krstoffersson, Umeå Hamn, Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB, Keld Pedersen, APM Terminal Gothenburg AB, Torbjörn Wederbrand, Wallhamn AB, Patrik Åman, Norrköpings Hamn och Stuveri samt Peter Jeppsson, Sveriges Hamnars vd.

Av styrelsens 13 medlemmar är tre stycken nya, nämligen Johan Castwall, Susanne Jangdal och Keld Pedersen.

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.