Fotograf: Espen Gees / Fjord Line

Kategori: Regelverk | Miljö | Passagerarsjöfart

Olika LNG-regler ställer till det för Fjord Line

Efter en och en halv vecka med försenade eller inställda turer med Fjord Lines nya kryssningsfärja Stavangerfjord, har rederiet nu beslutat om en justerad tidtabell under fem veckor för att få mer tid för bränslebunkring på fartyget som är den första kryssningsfärjan i världen som endast drivs med flytande naturgas, LNG.

Problemet är att regelverken kring bunkring av fartyg skiljer sig åt i Norge jämfört med Danmark, och Sverige också för den delen.

I Norge är det inte tillåtet med LNG-bunkring så länge det finns passagerare ombord. En konsekvens av detta är att rederiet nu tvingas använda ett 10-tal gastankbilar i veckan för landtransporter mellan Stavanger och Hirtshals, en sträcka på nästan 160 mil.

Enligt rederiet för man samtal med den norska myndigheten och man hoppas på en snar förändring av regelverket. Ansvarig myndighet i Norge är Direktoratet för samfunnssikkerhet och beredskap, DSB.