Göteborgs hamn.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har klarat sig bra under pandemin och vuxit i volym under perioden, i synnerhet under 2021. Det visar hamnens redovisning för året.

Trots tuffa utmaningar under 2021 till följd av covid-19-pandemin ökade Göteborgs hamns godsvolymer i samtliga torrlastsegment, som container, roro och nya bilar. Det skriver hamnen i ett pressmeddelande.

– Det är flera samspelande faktorer som gjort att vi klarat oss bra och till och med kunnat fortsätta öka. Hamnen var motståndskraftig under 2020 vilket ytterligare stärkte vårt förtroende hos marknaden under 2021. Göteborgs hamns 50-50-balans mellan import och export gör också att containerbristen får mildare effekter här än i många andra hamnar. Dessutom har vårt linjeutbud stärkts ytterligare med ny trafik på nya, viktiga destinationer, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Hamnen pekar på att Sverige och Göteborg inte har drabbats av plötsliga nedstängningar till följd av pandemin som på andra ställen i Europa och världen, och att hamnen har stor kapacitet både vad gäller terminalytor och hamninfrastruktur vilket motverkar den igenkorkning som synts i andra hamnar i världen.

Växande järnvägssystem

I pressmeddelandet tar hamnen även upp att dess järnvägssystem Railport Scandinavia fortsätter att växa både i utbud och volym vilket bland annat bidrar till att bristen på lastbilschaufförer inte påverkar Göteborg som i andra hamnar.

Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med totalt 10 procent under året. Samtliga marknader visar en positiv utveckling.

Trots halvledar- och komponentbrist som innebar störningar i bilproduktionen och i förlängningen antalet hanterade bilar i hamnen, så har året totalt sett inneburit en återhämtning från ett svagare 2020. Ökningen var enligt hamnen på 9 procent, samtidigt som bilförsäljningen i EU minskade med 2,4 procent under året som gick.

Minskad hantering av energiprodukter

Stora mängder sand importerades via Göteborgs hamn under 2021, vilket var en bidragande orsak till att torrbulksegmentet kunde öka med 7 procent, skriver hamnen.

Hanteringen av energiprodukter minskade dock med 11 procent för helåret.

Passagerartrafiken ökade med 30 procent under 2021 och innebar en rejäl återhämtning jämfört med 2020. Dock är färjetrafiken fortfarande långt ifrån passagerarantalen före pandemin, enligt hamnen. Kryssningssegmentet hade liknande problem under 2020 men återhämtade sig stort under 2021.

I en prognos för framtiden skriver hamnen att logistiksystemet är fortsatt hårt belastat och känsligt för störningar till följd av pandemin. Samtidigt var hamnens tredje och fjärde kvartal generellt mycket starka volymmässigt och inget tyder enligt hamnen på att en avmattning är nära förestående. 

”Väl rustad”

Man varnar dock för att snabba förändringar i omvärlden kan få stora konsekvenser, men tillägger att Göteborgs hamn är väl rustad inför framtiden.

– Vi ska vara en garant för näringslivets access till omvärlden och vi har visat att vi klarar det även under pandemin. När jag ser tillbaka ser jag att vi gjort det mesta rätt, och det gör att vi nu har en bra utgångsposition. Vi är övertygade om att den långsiktiga vägen framåt för att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn går genom klimateffektivitet och digitalisering. Det är områden där vi storsatsar och tar viktiga steg i samverkan med hamnens kunder och samarbetspartners, säger vd Elvir Dzanic.