Göteborgs Hamn, Stena Line, Volvo och Scania ingår i samarbetet kallat Tranzero Initiative.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Nytt samarbete i Göteborg ska skapa fossilfri hamn

Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn har startat ett gemensamt samarbete med målet att reducera de klimatpåverkande utsläppen i hamnen med 70 procent till 2030.

Det var under torsdagen som Göteborgs Hamn AB kallade till en gemensam presskonferens med både Volvokoncernen, Scania och Stena Line. De fyra aktörerna har inlett ett gemensamt projekt kallat Tranzero Initiative där målsättningen är att reducera de klimatpåverkande utsläppen kopplade till hamnen med 70 procent till 2030.

– Det här projektet och samarbetet är helt unikt utifrån ett globalt logistikperspektiv. Resultatet av samarbetet ska vara utsläppsfria transporter till och från Göteborgs hamn, sa Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, under pressträffen.

Hamnen hanterar lastbilarna

Elvir Dzanic, vd Göteborgs Hamn AB

De fyra aktörerna bidrar med var sin egen del i det gemensamma projektet. För Göteborgs Hamn handlar det bland annat om att hantera de 55 000 ton koldioxid som den miljon lastbilspassager till och från hamnen släpper ut varje år i Göteborgsområdet.

– Göteborgs Hamn kommer att etablera nödvändig infrastruktur samt säkerställa tillgång till fossilfria drivmedel så som el, Hvo och vätgas, men också att elektrifiera våra kajkanter för den gröna sjöfarten. Dessutom kommer vi längre fram att implementera starka incitament som påskyndar omställningen, berättade Elvir Dzanic.

Stena Line går från vision till verklighet

Stena Lines vd Niclas Mårtensson berättade om rederiets del i projektet som är realisationen av konceptet med Stena Elektra som nu kommer att gå från en vision till att bli verklighet för trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn.

Niclas Mårtensson, Stena Line.

– Det vi gör nu kommer att bli historiskt. Genom detta projektet kommer vi att åta oss själva att senast 2030 ha två fossilfria fartyg som kommer att segla in och ut från Göteborg, berättade han och fortsatte:

– Stena Elektra är inte längre en vision för Stena Line, det är inte ens ett tekniskt projekt utan nu har vi lyft över det så det är ett kommersiellt projekt.

Fartygen ska kombinera eldrift genom batterier med ytterligare någon typ av fossilfritt bränsle.

– Det kan vara bränsleceller, vätgas eller biometanol. Men målet för vår del är att det i framtiden ska vara helt elektrifierat, sa Niclas Mårtensson.

Engagerat lastbilstillverkarna

Med på pressträffen var även Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, samt Henrik Henriksson, vd för Scania, som båda presenterade varför de engagerat sig i projektet.

Henrik Henriksson, vd Scania.

–  Om vi kan jobba tillsammans för att ta fram en helhetslösning blir den mycket starkare än om var och en springer själva. Vi är lyckligt lottade att vi har så starka spelare i Sverige, det är ganska unikt. Och det vi lär oss här kan vi sedan exportera ut till resten av världen, sa Henrik Henriksson.

Martin Lundstedt, vd Volvo AB. Foto: Cicci Jonson.

– Senast 2040 ska vi leverera helt fossilfria lösningar, globalt. Det betyder att de mest progressiva länderna måste komma igång långt för det. Ska vi klara det målet måste vi komma igång här och nu. Vi vill använda detta projektet som ett case för att stärka vår och Sveriges konkurrenskraft. Detta kommer bli en bra export, sa Martin Lundstedt.

Redan smygstartat

Projektet har redan startat genom att de fyra aktörerna börjat genomföra en gemensam studie inom ramen för projektet som ska presenteras i vår.

– Respektive bolag har bidragit med rätt stora resurser in i en grupp som gör den här genomförbarhetsstudien. Innehållet i den bygger på att titta på den miljonen lastbilar som kör in och ut ur hamnen för att identifiera mönster och det måste vi göra för att ta fram de lösningar som är relevanta för marknaden, sa Elvir Dzanic.