Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Forskning | Utbildning

Nytt projekt för bättre sjösäkerhet

För att förbättra säkerheten på havet så ska tre göteborgsorganisationer samarbeta i ett unikt projekt. Bland annat ska en stor inomhusbassäng för säkerhetsövningar byggas.

Detta tillkännagav de tre parterna Chalmers, Sjöräddningssällskapet och Öckerö Maritime Center på tisdagsförmiddagen när de samtidigt skrev på en avsiktsförklaring om samarbetet. Meningen är att de tre parterna ska gå samman och skapa något de kallar för World Maritime Safety Academy (WMSA) och utbilda och forska inom sjösäkerhet.

– Vi har alla egen stor kunskap inom våra områden, säger Staffan Strive, affärsutvecklare på Chalmers, till Sjöfartstidningen, och fortsätter:

– Men vi tänker att istället för att investera i projekt på olika håll, kan vi gå samman och få större möjligheter. Förhoppningsvis kan 1+1+1 bli fyra istället för tre.

Vill bygga inomhusbassäng

Tanken är då att den verksamhet som Chalmers nu har på plattformen på Lindholmen i Göteborg ska flytta ut till Öckerö Maritime Centers anläggning på Öckerö i Göteborgs norra skärgård.

– Och vi har även planer på att utvecklas och bli större där ute, säger Janne Johansson, vd för ÖMC. Till exempel har vi redan lämnat in bygglov för att bygga en stor inomhusbassäng i anslutning till anläggningen. Och vi hoppas ha den klar till 2016.

Fokuserar på massräddningar

För Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) innebär detta stora möjligheter för att kunna utveckla sin verksamhet.

– Vi tror att en inomhusbassäng där man kan simulera olika situationer under kontrollerade former kan bidra mycket till att vi utvecklar våra metoder, säger Rolf Westerström, vd Sjöräddningssällskapet. Framförallt vill vi satsa på att utveckla metoder vid massräddningar och stora evakueringar.

Något som de kommer bli unika med eftersom ingen annan i världen bedriver forskning på högskolenivå inom just massräddningar, menar han.

Utan vinstintresse

Målet är att det ska bedrivas både utbildning och forskning inom WMSA och när nu avsiktsförklaringen är påskriven sätts processen igång med att utveckla hur organisationen ska struktureras.

– Inom ett halvår har vi närmare besked om hur det kommer se ut, säger Staffan Strive från Chalmers.

Och ännu är inget klart gällande vilka ekonomiska investeringar som de olika organisationerna ska göra.

– Men meningen är att organisationen ska bedrivas utan vinstintresse och att allt överskott ska återinvesteras i verksamheten för att förhoppningsvis kunna bidra till säkerheten på havet.

Kommentarer

 • Piraten

  Kan inte KBV vara med på ett hörn? Vore lämpligt tycker jag.

 • Jan Pettersson

  KBV är väl den siste som skulle få vara med. Skulle dom komma med sina uniformer och pistoler färdigladdade i så fal? Ingen sjöman gillar inrättningen KBV.

 • Staffan Strive

  Alla aktörer behöver samverka, tillsammans blir vi starka. Chalmers, och även Linne` universitetet, ger kurser till KBV idag med lyckat resultat för alla parter. Det vill vi fortsätta med.

 • Heli-kopter-under-vattnet-sson

  Det återstår att se, huruvida Chalmers blir intressant för oss sjöfolk. Hittills har man tagit ut hutlösa arvoden för kurserna. Detta drabbar i och för sig inte oss fast anställda, men under de tider man arbetat som vikarie och således fått bekosta kurserna själv, så har alla sparpengar fått användas bara för att bli ”anställningsbar” igen. Jag menar, 25000 kr för att få behörigheten förnyad t ex!? Det rimmar dåligt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder oavsett vilken planet man bor på.Nej, det är snart dags att dra sjösäkerhetsskolorna inför domstol för otillbörlig prissättning och ocker, diskriminerande av yrkesgrupp eller någon annan lämplig paragraf.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.