Trelleborgs Hamn blickar tillbaka på ett 2021 med stora ökningar för bland annat den intermodala trafiken.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Hamn/Logistik

Nytt rekordår i Trelleborg

För Trelleborgs Hamn blev 2021 ett rekordår när det kommer till antalet hanterade lastbilar och trailers, det skriver hamnen i ett pressmeddelande. Dessutom har andelen intermodala transporter ökat med nära 30 procent.

Trots ännu ett år som präglats av pandemin har Trelleborgs Hamn totalt hanterat mer än 100.000 fler fraktenheter under 2021 jämfört med året innan. Den största delen av ökningen står den intermodala och konventionella järnvägstrafiken för. Den intermodala trafiken, alltså trailers på järnväg, ökade med 27 procent under 2021 jämfört med föregående år, vilket betyder 34.000 trailers.

− Vårt arbete med att öka våra intermodala transporter har varit oerhört framgångsrikt och vi ska fortsätta utveckla detta då det är det är det mest miljövänliga sättet att transportera gods på. På två år har vi mer än fördubblat volymen och vi ser fram emot nya volymer, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn AB i pressmeddelandet.

Den konventionella järnvägstrafiken ökade med 41 procent jämfört med 2020.

Rekordmånga lastbilar och trailers

Under 2021 har Trelleborgs Hamn även noterat ett all time high för antalet lastbilar och trailers då drygt 872.000 enheter passerade genom hamnen under 2021, vilket enligt hamnen motsvarar en ökning med nästan 13 procent mot 2020.

Trelleborgs Hamn har också haft en stor ökning av antalet passagerare och personbilar under 2021. Personbilarna ökade med drygt 28 procent till 301.000. Passagerarna ökade med 17,5 procent till omkring 1,4 miljoner resenärer. Det mot bakgrunden att antalet passagerare minskade med 31,6 procent och antalet personbilar med 42,2 procent under år 2020 mot 2019.

Tror på fortsatt ökning

Hamnen skriver vidare att de nu ser fram emot fortsatt ökande volymer, inte minst som ett resultat av den omfattande hamnutbyggnaden där färjeläge 13 och 14 nu är klara och byggandet av färjeläge 11 och 12 beräknas stå klart i februari, precis i lagom tid då TT-Lines första nybygge Nils Holgersson beräknas sättas i trafik. Det andra fartyget är planerat till årets tredje kvartal.

− Det arbete som vår personal och våra kunder har gjort och presterat under 2021 är väldigt imponerande. Att under en pandemi i ett av Skånes största byggarbetsplatsområde skapa dessa volymer talar för sig självt, säger vd Jörgen Nilsson i pressmeddelandet.