Fotograf: Hampus Rischel

Kategori: Arbetsmarknad | Utbildning

Nytt kvinnligt nätverk inom sjöfarten

Shipping Chicks är namnet på ett nytt kvinnligt nätverk inom sjöfarten med målet att förenkla övergången från studier till arbetsliv.

– Vi saknade ett nätverk för oss kvinnor som är mittemellan skolan och karriären. Vi tycker varken Wista eller Youngship fångar upp det. Shipping Chicks är ett forum där man kan bygga nätverk, få en fadder, bolla idéer och tankar. Hur funkar en anställningsintervju? Hur är det att vara kvinna och vara ute på praktik? På skolan får man ju en mer formell version, här blir det mer informellt, säger Elisabeth Schröder, som är ordförande i föreningen och nyexad.

I övrigt består styrelsen av Christine Malmros, Julia Erixon, Klara Ekström och Madelene Rodhe.

Göteborg och Kalmar

Shipping Chicks, som bara finns i Göteborg i nuläget, hade sitt första styrelsemöte i januari i år och föreningen har över 40 medlemmar bestående av Chalmersstudenter från sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammen och sjöfart & logistik samt yrkesverksamma.

– Målsättningen är även att få med elever från Sjöfartshögskolan i Kalmar och bli en rikstäckande aktör, därför kommer vi att åka till skolans branschdagar i april och göra reklam för oss. Men vi kommer även att knyta internationella kontakter, eftersom många av jobben finns utomlands. Vår ambition är att kunna skicka några styrelsemedlemmar till konferensen ”Maritime Women – Global Leadership” i Malmö i slutet av mars för träffa sjöfartskvinnor på en hög nivå och knyta kontakter.

Stipendier

Enligt Elisabeth Schröder behöver föreningen ett ekonomiskt tillskott vid sidan av medlemsavgifter för att kunna genomföra olika aktiviteter, som att boka föreläsare och delta vid konferenser.

– Vi behöver hjälp med det ekonomiska. Vi tittar på stipendier och liknande för att få finansiering, vi har medvetet satt en låg medlemsavgift för att så många som möjligt ska kunna ansluta till nätverket.

– Vi vill utbilda våra medlemmar i saker som retorik och hoppas kunna boka en retorikföreläsare till exempel, och det kostar ju.

Kommentarer

 • Linda Friberg

  Grattis Elisabeth Du har ju kommit en bra bit på vägen.

 • Martin Larsson

  Mycket bra initiativ!

 • Anddreas Åsenholm

  Är detta en prioriterad fråga för svensk sjöfart ? Jag tror nog att det för det första finns tillräckligt många nätverk som täcker behoven och för det andra att Shipping Chicks får det svårt att få ta del av några ekonomiska resurser som behövs till verksamheten, då dessa behövs för kärnverksamhete, nämligen svensk sjöfart.

  • Anonymous

   Men så bra! Då finns det ju föreningar eller nätverk vi kan samarbeta med. Har du möjligtvis namnet på dessa?
   Med vänlig hälsning
   Elisabeth Schröder

 • Catarina Rockstrand, ordförande i WISTA Sweden

  Det stämmer att WISTA Sweden är ett nätverk för kvinnor som har kommit en bit i karriären och därmed inte fångar upp de kvinnor som studerar eller ännu inte fått en ansvarsposition inom sjöfart och handel. Vi i WISTA Sweden har full förståelse för att det därför kan finnas ett behov av andra nätverk. Vi önskar Shipping Chicks-nätverket lycka till och ser fram emot att samarbeta med er på olika sätt!

 • Kanske låter lite bitter, men..

  Finns ändå inga jobb i Svensk sjöfart. Detta att kvinnorna ska få nått eget nätverk är bara larv. Borde först å främst lägga fokus på att få igång den svenska sjöfarten..

 • Mattias jonasson

  Va kul, lite kreativitet ibland oss griniga gamla gubbar.Det behövs.

 • EvaEvaEvaevaEvaEvaevaev

  Önskar er lycka till och hälsar er välkomna till Sjöfartens Dag i Mariehamn torsdagen den 15 maj 2014. Utställning, seminarier och nätverksmöjligheter. Kom och marknadsför er! Mera info på http://www.sjofart.ax

  Eva Mikkola-Karlström

 • Anonymous

  Skapa en egen grupp där man utestänger männen i en redan minimal branch låter som ren idioti. Jag trodde att det här stenålderstänkandet med manligt och kvinligt för länge sedan var förbi, varför medvetet vilja skapa segregation och peka ut vissa grupper? Denna gången är det kvinnor, nästa gång något annat.
  Visst, var ett gäng kvinnor och ta initiativ och skapa en grupp, men att stänga ute vissa pga av kön är bara fel fel fel! Vilka stänger ni ute nästa gång?
  Gör om gör rätt! Bjud in folk och nätverka så mycket ni bara kan, men uteslut ingen pga deras kön, religion, sexuell läggning eller något annat. Då går ni miste om många viktiga kontakter ni skulle kunna ha nytta av.
  Hoppas detta stenålderssynsätt inte är något som stöds av Sjöfartstidningen, eller någon annan heller för den delen.

  • Anonymous

   Bra skrivet.

  • Anonymous

   Du påstår att det är dumt att ”utestänga männen i en redan minimal bransch”. En stor del av problemet är att även i dagens samhälle, trots att vi påstås ha kommit så långt vad gäller jämställdhet, så håller män ett stort privilegium, speciellt när det kommer till redan mansdominerade branscher. Det finns inget behov av att främja män på en marknad där majoriteten redan är män och de män som söker sig dit automatiskt accepteras i gruppen på grund av sitt kön – däremot finns det behov av att främja de vars karriär motverkas av att de inte passar in i den normativa bild som karaktäriserar de som redan verkar in i branschen, vilket i det här fallet innebär att kvinnor behöver främjas. Jag skulle ha stor förståelse för om nätverk för män startades i branscher där majoriteten är kvinnor, som exempelvis är fallet i sjukvården. Självklart ska alla branscher vara öppna för alla – men om det finns en rådande norm som motverkar att det skulle vara fallet, så finns det en stor poäng i att organisera sig för att motverka den normen, vilket är vad Shipping Chicks gör.

   • anonym

    Problemet är inte att kvinnor stängs ute från sjöfarten, problemet är att för få kvinnor känner sig tilltalade av att gå sjöfartsorienterade utbildningar. De kvinnor jag känner som gått sjöfartsutbilningar har lätt fått jobb. Min upplevelse är att de inte direkt ligger en arbetssökande i fatet att vara kvinna när det söks jobb inom shipping. Är det karriärsmotverkande? Problemet med de normativa samhället du nämner är snarare att små tjejer inte inser att de går att ha som sjöman som drömyrke, likväl som det går att drömma om att bli frisör.

 • Andreas Persson

  Anonym: Om alla vore lika öppensinnade och fördomsfria som ni skulle inget nätverk speciellt för kvinnor behövas. Tyvärr råder ju det du kallar stenålderstänk på alltför många områden ännu. Den dagen då t.ex. kön, religion eller etnicitet inte är något som inverkar på branschen blir nätverk som Shipping Chicks onödiga. Tyvärr är vi inte där ännu!

 • Anonymous

  Hur kommer man i kontakt med er? Har försökt att googla men hittar inga kontaktuppgifter.

  • Julia Erixson

   Du når oss på [email protected]
   //Julia Erixson

 • Anonymous

  Märkligt, skulle en grupp män starta nått sådant idag hade det blivit ett jävla liv.

  • Anonymous

   Tycker det har blivit ett jävla liv här nu….

 • Anonym

  Vad har retorik med att vara ute på sjön att göra? Om behovet av retorikkurser grundas på en konstig bild av att kvinnor är rädda och tysta och behöver lära sig att tala så anser jag att bilden av kvinnor på sjön är felaktig och ganska tragisk. De är ytterst sällan jag som kvinna till sjöss håller anföranden för mina kollegor, dock är jag ofta social med dessa och detta sker på samma sätt oavsätt om de är kvinnor eller män. Vidare anser jag att finns det ett behov av att få lära sig ”hur man bör bete sig ombord” så är det nog fel tjej som gett sig in på en sjömanskarriär. Sunt förnuft och avsaknad av könsfördomar, räcker väldigt långt. Jag tänker ytterst sällan på att mina kollegor är män, de är kollegor oavsätt vilket kön de och jag har. Sen tycker jag att det känns lite som en blind leder en annan blind då nätverket enbart vänder sig till kvinnor utan nån direkt erfarenhet av att jobba och leva på sjön. Va det inte erfarenheter som skulle utbytas? Då behöver man ha lite erfarenheter också. Målgruppen känns allt för snäv för att närverket skall ge någonting för de som ingår. Grupper som är exkluderande har en tendens att skapa en stämning av ”vi och dom” mentalitet och de anser jag att vi skall undvika i samhället. Alla behövs och tillför erfarenheter oavsätt kön. Det bästa sättet att jobba för att sjöfarten skall bli mer jämställd är att vara en del av den och vara en del av den utan att kräva särbehandling utifrån sitt kön.

  • Förnamn och efternamn…

   Bra skrivet !!

  • Julia Erixson

   Hej Anonym,
   Jag förstår att retorik kan kännas irrelevant när det gäller kvinnliga sjömän, men det finns kvinnor i landorganisationen runt sjöfart (där det också finns kvinnliga sjömän som gått iland) för vilka det är relevant.
   Föreningen Shipping Chicks vänder sig inte till dig som är erfaren sjöman utan snarare till studenten som är på väg att bli det, eller till henne som söker jobb som sjöman. Du som erfaren i yrket har vi mer än gärna med som mentor som dessa studenter kan vända sig till om de har någon fråga. Tanken är att vi ska skapa tillfällen där kvinnor från alla delar av sjöfarten kan träffas och utbyta erfarenheter och utveckla nätverk. Sjömän som gått iland, aktiva sjömän och kvinnor i landorganisationer kan möta studenter och de som är nya i arbetslivet. Vi tror att det finns gott nog om erfarenheter i dessa målgrupper.
   Efter att ha frågat runt bland studenter, nyexade tjejer och de som är nya i arbetslivet uppfattar vi att behovet finns av ”ännu ett kvinnligt nätverk”. Ett ställe att vända sig till under tiden man är mellan ny och erfaren. Det kan handla om osäkerhet inför första praktiken, hur man ska möta arbetsgivare eller hjälp med att bredda sitt nätverk.
   Att säga att en tjej är fel för yrket bara för att hon inför sitt första praktiktillfälle är osäker på om hur man ska tackla mansdominansen tycker jag är väl krasst. Det är idag inte obefogat att fundera på hur man som tjej inom shipping ska hantera t ex mansgrishet, något som förhoppningsvis försvinner så småningom. Till dess finns vi som ett stöd OM MAN VILL. Det ultimata målet med föreningen är att vi inte ska behövas, men det gör vi idag.
   //Julia Erixson – Shipping Chicks

   • Anonym

    Hej Julia, det mesta du tar upp rörande behov känns inte så grundat i att de är kvinnor utan de känns mera som funderingar alla har inför ett nytt avsnitt i livet, är det då inte bättre att vända sig till både kvinnor och män, de främjar i så fall shippingen i stort och alla studenter blir bättre rustade för arbetslivet.
    Du benämner någonting som mansgrishet, är inte det lite väl krasst att anta att du som kvinna löper stor risk att bli utsatt för kränkningar bara för att dina kollegor är män. Vad är det för mansbild ni inom ”nätverket” besitter egentligen. Vidare undrar jag hur ni har tänkt tackla och tala om kvinnogrisighet? Är det någonting som tas upp, eller är det någonting som ni antar inte existerar? Kvinnor kan också vara sviniga och kränka andra. Jag har själv sett det ombord och jag kan också säga enligt min erfarenhet tas på mindre allvar om en man blir utsatt för närmanden än om en kvinna blir det. Lösningen på problemen kallas respekt för dina medmänniskor, vad säger vi till varandra och hur tar vi i varandra. Inte att se ner på en grupp människor utifrån kön och distansera oss från varandra.

    Lycka till med er förening som inte vänder sig till de aktiva sjömännen utan bara till de som vill bli sjömän men ändå framför allt skall beröra frågor som rör livet som sjöman. Jag tycker fortfarande att det är väldigt dolt i dunkel hur de här mötena mellan ” kvinnor från alla delar av sjöfarten…. Sjömän som gått iland, aktiva sjömän och kvinnor i landorganisationer” skall gå till. När ni som du själv säger inte vänder er till den gruppen som ni vill hämta erfarenhet ifrån. Ni visar även då att ni indirekt inte är intresserad av vad vi som är erfarna har för erfarenheter. För att ta del av erfarenheter måste erfarenheterna få flyga fritt och inte baseras på några av er bestämda teman som det skall hållas föreläsningar om eller hur ni nu har tänkt er att förmedla dessa erfarenheter. Detta ger nämligen en styrd bild av verkligheten och blir då en verklighet skapad av era fördomar om hur det är ute på sjön, vilket i det långa loppet bygger på fördomarna än mer.
    Jag är absolut inte intresserad av att vara en del av ett nätverk som enligt min mening förstärker könsroller med en väldigt krass bild av män.
    Avslutningsvis vill jag bidra med en erfarenhet från mina år på sjön. Kvinnor på sjön som inte spelar på sin kvinnlighet, dvs de som inte anser sig ska ha fördelar av att vara av de kön som är i minoritet, är väldigt omtyckta och kollegorna är också väldigt måna om att vi skall ha det bra. En positiv grundsyn skulle jag vilja kalla det. För det är som någon tidigare nämnt här, på sjön är kön, ålder och etnicitet sekundärt, vi är ett team och vi är alla en del av det teamet.

 • Mattias jonasson

  Jobben finns utomlands.Helt rätt .
  Oljebolagen vill anställa kvinnor till oljeriggarna men många Länder som tex Angola etc tillåter inte kvinnor arbeta med Verkstadsarbete; etc etc.Tror nog att en renodlad kvinnorörelse som kan börja sammarbeta med de utländska Kan öppna en ganska stor dörr för dagens unga sjökvinnor.
  I sverige behövs nog ingen rörelse men jobbmarknaden finns inte här; tyvärr
  Lycka till.

 • Anonymous

  Det är säkert bra med ett kvinnligt nätverk. Men när ni använder ordet chicks så får åtminstone jag en bild som inte är så passande. Chicks är i grunden en engelsk förkortning av chicken. Är ni ”chicken” i ert nätverk? I modernare tid används chicks som en förnedrande term om kvinnor på en köttmarknad. Anser ni att ni är på en köttmarknad?

  Det är svårt att ta er på allvar med ett sådant namn…

 • Anonymous

  Ett bra initiativ men som man tycker jag namnet närmast är kränkande mot kvinnor..

 • Anonymous

  Har jobbat med några få kvinnliga befäl, suveränt duktiga tjejer. Kan inte tänka mig att dom skulle stödja ett sånt här nätverk.
  Ombord är vi lika trots kön, ålder eller etnicitet. Det handlar om lagkänsla. Med ett sådant här nätverk motarbetar ni bara det hela.

  Den svenska sjöfarten är jobbig nog för oss alla i nuläget..

  • Anonymous

   Well put ! Och jag e svensk, kvinna och befälhavare.

 • Anonymous

  Jag är helt säker på att världen skulle vara mycket bättre om kvinnorna styrde. Och det gjorde kvinnorna, för drygt tusen år sedan. Sedan kom kristendomen och förtrycket påbörjades, med bålbränning, häxjakter, våldtäkter osv.
  Det sista århundradet har äntligen pendeln svängt och kvinnorna börjar återigen styra. Vad händer då? Jo in på planen kommer nästa religion…

 • Anonymous

  Bra ! Byt namn ! jobba på !

 • Anonymous

  Är detta en seriös organisation?
  Patetiskt namn.
  Finns det några medellånga mål utöver att få in pengar.

 • Anonymous

  Seriöst va e de för namn??? Chicks e typ från någon amerikansk college film svårt å ta de seriöst??

 • Anonymous

  Är huvudskyddsombud för akademiska yrken inom vården. Om ni ska bli tagna på allvar, byt namn. Fundera även hur ni framställer er. I er framtida roll ska ni leda personal ombord. Ni ska vara ett team. Kön är av underordnad betydelse. Likabehandling är viktigare.

 • Anonymous

  Bland det absolut töntigaste jag läst på länge, ut och arbeta som oss andra, smält in i omgivningen på lika villkor. Jag har haft många kvinnliga kadetter och befäl och de som klarat sig bäst är det som helt enkelt bara arbetat på och inte krävt särbehandling. (jag får rysningar av chipping- chicks var ska ni passa in i världsflottan)

 • Another anonymous person

  Det finns redan ett forum för dom som är mitt emellan skolan och karriären. Som det så fint står skrivet i artikeln. Ett forum som gäller för bode män och kvinnor í denna mitemellan position… Arbetsförmedlingen heter den.

  • Anonymous

   AF fungerar ju inte. Och är det sista stället man som svensk vill ha att göra med.
   AF är endast en långtidsparkering för de nya svenskarna och inget annat. En svensk företagare undviker självklart att ha med AF att göra för det skapar bara problem. När en svensk företagare söker personal så används helt andra forum än AF.

 • Sjökapten

  Byt namn – men jag tror att forumet behövs framförallt
  för att förmedla erfarenheter från aktiva kvinnliga fartygsbefäl till studerande om hur man t ex ska tackla kvinnosynen till sjöss i blandade bedättningar – och även skandinaviska för den delen

 • Anna Lundberg

  För det första – ni som gömmer er bakom anonymitet och därför kan med att vara otrevliga, dömande, föraktfulla och allt möjligt: ni är mycket små människor som fan borde skämmas. Ni pajar vad som skulle kunna vara en bra och välbehövlig diskussion här. Dra nån annanstans med ert hat.

  Till Sjöfartstidningen: tvinga folk att registrera sig med en giltig mejladress innan de får kommentera här! Inför en funktion för flaggning på oacceptabla kommentarer som inte följer reglerna! Enkla åtgärder som skulle skapa ett bättre diskussionsklimat och dessutom göra att folk kan se att ni tar ansvar för det kommentarsforum ni erbjuder.

  Till er i Shipping Chicks – ni verkar ha mycket vettiga idéer, om ni tycker att ni behövs är det ingen som kan säga emot er. Önskar er styrka och välgång. Men ni måste byta namn.

 • Anonymous

  Alltid roligt med nått som eldar på diskussionen!
  Att det finns ett behov har dom ju fått bekräftat genom alla kommentarer här.

 • Anonymous

  Hela grejen är ju så fånig att man inte vill stoltsera med namn, hade det varit den första april så hade shipping-chicks, shipping babes, chipping honeys varit riktigt roligt.

 • Cowboy

  Varför inte Shipping Hen’s?

  Skämt åsido. Det behövs mer av kvinnor i sjöfarten men de får aldrig bli en segregerad motpol utan det ska vara tillsammans. Hoppas Ni vill sträva efter det. Jag önskar Lycka till men namnet passar Er inte.

 • Sofia Andersson

  Som kvinna och sjöman håller jag inte alls med många föregående talare, främst anonyma. Namnet är jättebra, lagom sarkastiskt och med en gnutta humor. Ändra det inte!
  För övrigt tycker jag verkligen att ni är fantastiska som gör en sån här sak, trots alla mothugg vi har sett i diskussionen nedan.

 • Filippa

  Att det finns engaerade personer som frivilligt och på tid utanför arbetet väljer att starta en grupp för att finnas som stöd för vad som idag är en minoritet inom den globala sjöfarten är på många sätt ett bra initiativ. Jag är helt säker på att det finns arbetsplatser både till land och till sjöss som är jämställda och där könsneutralitet råder men utifrån den arbetserfarenhet jag har från de 3 arbetsgivare i både Sverige och utomlands så är fallet inte alltid så.
  Jag är säker på att dessa tjejer bakom gruppen inte är för särbehandling av kvinnor utan bara för jämställdhet

 • Anonym

  Googla ”chicks” och se bilder… Kanske ska överväga namnvalet. Fadderupplägget är en riktigt bra idé, synd att inte manliga studenter får ta del av det.

 • Mathias Wideroth, Styrelsordförande Scandinavian Logistics Partners

  Allt som gör att svensk shipping stärks är bra – grattis till ett fint initiativ! Vi skall just ta in en praktikant från Chalmers Sjöfart & Logistik, en kille denna gång, men nästa gång blir det definitivt en ”chick”.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.