Fotograf: Göteborgs universitet

Kategori: Forskning | Specialfartyg

Nytt forskningsfartyg till Göteborgs universitet

Göteborgs universitet satsar SEK 100 miljoner på ett nytt forskningsfartyg. Fartyget ska användas för forskning och utbildning om de väntade klimatförändringarna.   

– Vi behöver mer forskning för att vara förberedda inför framtiden och för att hållbart kunna utnyttja havets resurser och bedriva en miljövänlig turism i kustområdena, säger Elisabet Ahlberg, dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten, och syftar på vad vi har att vänta oss framöver. Forskning visar nämligen att år 2050 kommer 60 procent av jordens då 9 miljarder människor att bo i kustnära områden som riskerar att drabbas av översvämningar genom klimatuppvärmningen.

– Forskning som tidigare inte varit möjlig kan nu bli verklighet. Inte minst FN:s senaste klimatrapport framhöll att det behövs mer forskning om havet för att bättre förstå klimatförändringarna, säger Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet.

Byggs i Polen

Det nya fartyget kommer att byggas vid det polska varvet Nauta Shiprepair Yard S.A och ska vara färdigt för leverans i mars 2015. Det kommer då att ersätta det befintliga forskningsfartyget Skagerak, som dock har fått en förlängd driftstid och kommer att användas tills nybygget är färdigt. 

Genom det nya fartyget får universitetet ett avancerat laboratorium till havs med modern utrustning. Fartyget öppnar för möjligheter att studera storskaliga processer, som till exempel hur klimatförändringarna påverkar havsströmmar och pH-värde, som i sin tur inverkar på livet i havet.

– Det är viktigt att studenterna redan i utbildningen får möjlighet att följa och förstå de här storskaliga förloppen. Våra studenter kommer att bli framtidens experter inom marin miljö och deras arbetsmöjligheter breddas, både nationellt och internationellt, genom en förbättrad utbildning, säger Elisabet Ahlberg.

Miljötänk bakom bygget

Det nya fartyget blir 45 meter långt och får ett deplacement på omkring 900 ton. Fartyget får en besättning på fem personer och rymmer ett tjugotal forskare och studenter. Trots att det nya fartyget är större än det gamla forskningsfartyget Skagerak drar det 40 procent mindre bränsle.

Enligt dekanus Elisabet Ahlberg har planeringsarbetet genomsyrats av miljötänkande.

– Vi har inte enbart ställt de miljökrav som är lagstadgade idag utan också försökt vara framsynta och titta på internationell lagstiftning som kommer inom en snar framtid, säger Elisabet Ahlberg.

Forskningsfartyget kommer att kosta drygt SEK 100 miljoner och har finansieras genom att Utbildningsdepartementet har beviljat Göteborgs universitet en så kallad utökad låneram.

Kommentarer

 • AA

  De senaste vintrarna har det varit helt tyst om ”växthuseffekten” då de var svinkalla, nu är det en varm höst och då börjas det igen…

 • ch

  Har man inte tagit reda pa att de senaste 17 aren sa temphojningen i stort sett stoppat tydligen berodde detta pa CFC gaser och inte pa CO2 som man hela tiden pratat om i IPCC.

 • Andreas Åsenholm

  Det var en mycket glädjande nyhet! Det bör vara en självklarhet att sjöbefälsutbildningar av rang skall ha tillgång till utbildningsfartyg!Det räcker inte med att bara läsa om eller simulera verkligheten utan kompetensen skall prövas och utvecklas i verkligheten. Vi hoppas att de ansvariga politikerna är medvetna om att det finns en Sjöfartshögskola i Kalmar. Det är väl nu dags att tänka på en efterföljare till utbildningsfartyget ”Calmare Nyckel”.Den 44 åriga damen kräver nämligen fler och fler skönhetsoperationer för att kunna konkurera med de yngre damerna om friarnas gunst!

 • Palladio

  Ja, det bygget gick ju snabbt och smidigt… not. 5 år försenat och inte färdigt än.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.