Kategori: Specialfartyg | Forskning | Miljö

Nytt fartyg för forskning

Staten bör satsa på ett nytt, avancerat forskningsfartyg, skriver SLU, SMHI och Kustbevakningen i en gemensam rapport.

SLU, SMHI och Kustbevakningen förordar i en förprojekteringsrapport att staten avsätter medel till ett nytt, 63 meter långt forskningsfartyg. 

Utredningen gjordes av en projektgrupp med experter från SLU, SMHI och Kustbevakningen, ledd av Mattias Sköld från SLU, medan projekteringen av fartyget genomfördes av SSPA.

Ska ligga ute länge

Fartyget, som beräknas kosta 430 miljoner kronor, ska rymma en besättning på 13 man och minst lika många forskare. Det ska utrustas för fiske och tagningar av vattenprover samt ha laboratorier, till vilka man kan ta in fisk och andra prover direkt från havet. Dessutom ska fartyget kunna stanna ute till havs i 16 dagar, utan att behöva fylla på bränsle eller andra förråd samt ha flexibilitet för andra forskningsuppdrag än SLU:s och SMHI:s regelbundna övervakningar. 

Nordiska samarbeten

Mattias Sköld vid SLU:s institution för akvatiska resurser, säger att Sverige behöver ett väl fungerande forskningsfartyg för främst fiskundersökningar och oceanografi.

– Idag samarbetar vi med Danmarks Tekniske Universitet och använder det danska fartyget Dana. Samarbetet är effektivt och fungerar utmärkt, men eftersom Dana är gammal och snart behöver ersättas, är det ingen långsiktig lösning.

SMHI å sin sida samutnyttjar det finska forskningsfartyget Aranda, enligt ett avtal med Finska miljöcentralen (SYKE). Men inte heller det är ett långsiktigt hållbart arrangemang, då EU:s ökande krav på miljöövervakning kommer att göra det svårt för länderna att dela på ett enda fartyg.