Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Nya rutter efter sjömätningar

Nya rutter och besparingar av både tid och bränsle är resultatet av de nya sjömätningar som gjorts i Stockholms skärgård. 

Med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure har områden i Stockholms skärgård som trafikeras av kollektivtrafik sjömätts under 2016 och 2017. Resultaten av dessa, som presenterats i dag onsdag, får en direkt effekt på den sjöburna kollektivtrafiken i området.  

– Projektet ADAPT har gett stora resultat och visar varför det är viktigt att just mäta på grunda vatten. Det här gynnar inte bara kollektivtrafiken i de här områdena utan även andra aktörer och fritidsbåtstrafiken, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande. 

Handlodades på 1800-talet

Det EU-finansierade projektet ADAPT (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation) är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Ålands landskapsregering och Region Stockholm. Enligt Sjöfartsverket har över 100 risker blivit kända längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter. Vissa av dessa områden har aldrig sjömätts med moderna mätmetoder utan handlodades i slutet av 1800-talet.  

– De nya resultaten kommer att påverka rutterna för kollektivtrafiken i Stockholms och Ålands skärgårdar och spara både restid och bränsle, säger Magnus Wallhagen. 

”Hittat nya vägar”

För Waxholmsbolaget, som bedriver sjöburen kollektivtrafik i Stockholms skärgård, innebär sjömätningarna åtskilliga förbättringar.

– Vi har hittat tidsvinster och avvärjt en massa säkerhetsrisker och därigenom också minskat miljöbelastningar i vår verksamhet. Vi åker hela tiden nära land och nu har vi hittat nya vägar. Främst gäller det justeringar och förkortningar i befintliga rutter, säger Richard Borgström, sektionschef på Sjötrafiksektionen på Trafikförvaltningen, Region Stockholm, där Waxholmsbolagets trafik ingår.