Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén klippte bandet till Hargs Hamn. Från vänster: Projektledare Max Bjurström, Sjöfartsverket, regionråd Johan Örjes, Region Uppsala, regionala direktören Einar Schuch, Trafikverket Öst, kommunalrådet Jacob Spangenberg, Östhammar, vd Peeter Nömm, Hargs Hamn, produktmarknadschef Per Germundsson, Lantmännen och lotsen Johan Berggren som jobbat för en säkrare farled.

Fotograf: Agne Hörnestig

Kategori: Hamn/Logistik

Nya farleden till Hargs hamn är invigd

I tisdags invigde Sjöfartsverket den nya farleden till Hargs hamn i Uppland. Därmed kan hamnen nu fördubbla sin kapacitet.

Det var Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén som klippte bandet under invigningen av den nya farleden in till Hargs hamn där även en lång rad politiker och tjänstemän talade. 

– Sjöfarten är avgörande för Sverige. Faktum är att 90 procent av all import och export någon gång fraktats på sjön. Östersjötrafiken står för 15 procent av världens sjöfart, sa Katarina Norén vid invigningen enligt Sjöfartsverkets sajt.

Blivit 2,5 meter djupare

Totalt har runt 225 tusen kubikmeter muddermassor forslats iväg under arbertet som inneburit att djupet ökats med 2,5 meter jämfört tidigare. Förutom muddringsarbetet har också säkerhetsförbättringar gjorts i farleden med nio nya fyrar som drivs med solceller. Dessutom har vissa av de befintliga fyrarna fått en uppgradering.

Den nya farleden innebär att Hargs hamn nu kan ta emot fartyg med den dubbla lastkapaciteten mot tidigare. Enligt Hargs hamns webbsida kommer hamnbolaget nu att ta över stafettpinnen och ska bygga en ny 200 meter lång kaj som beräknas stå klar första halvåret 2023.

Spannmål och järnmalm

Enligt Sjöfartsverket exporterade Lantmännen över 90.000 ton spannmål från sin anläggning i Hargs Hamn i fjol och nu räknar man med en kraftig ökning av den siffran. Dessutom planeras för en återöppning av Dannemora gruva som lade ned sin järnmalmproduktion 2015, vilket enligt Sjöfartsverket kan innebära utskeppning av 1,2 miljoner ton järnmalm från Hargs Hamn.