Fotograf: Marinvest

Kategori: Skeppsbyggnad | Miljö

Nya bränslen i svenska nybyggen

Svenska rederier fortsätter att vara aktiva inom nybyggnation och satsar stort på LNG och andra alternativa bränslen.

Svenskägda rederier eller rederier där svenska ägarintressen ingår har för närvarande ett 30-tal större fartyg i order. De dominerande fartygstyperna är tank och ropax, vilka tillsammans utgör tre fjärdedelar av antalet.

LNG populärt

Intressant är att hälften av antalet fartyg i order har ett maskineri som är konstruerat för att kunna använda även andra bränslen än diesel. De flesta av dessa fartyg har dual fuel-motorer med flytande naturgas, LNG, som primärt bränsle. Det innebär att maskinerna även är direkt kompatibla för användning av flytande biogas, LBG.

Metanoldrift

Ett av tankfartygen i order använder metanol som bränsle. Marinvest är delägare i fartyget som är på 49.000 dwt och konstruerat för skeppningar av metanol, kemikalier och petroleumprodukter. Det första av de två fartyg där Marinvest är delägare, Mari Couva, levererades i augusti i år. De är utrustade med den andra generationen av tvåtaktsmotorn MAN B&W ME-LGIM som kan använda både metanol och konventionella marina bunkeroljor som bränsle.

Batteri och hybrid

Förutom fartygen med dual fuel-maskiner ska två mindre fartyg utrustas med batterier för el- eller hybriddrift.

En förteckning över fartygen i order kan laddas ner här. Vi publicerar förteckningen i förhoppningen att all data är korrekt, men vi kan inte garantera detta. Vi är därför tacksamma för eventuella korrigeringar och kompletteringar från våra läsare!