batterier

  • Batteriteknik. Transportstyrelsen har gjort en uppdatering av sina riktlinjer för batteri- och hybriddrivna fartyg för att förtydliga vad som krävs för att en elektrisk konvertering eller nyinstallation ska bli godkänd.