Kategori: Hamn/Logistik

Ny terminal i Göteborgs hamn för kortsjötrafik

En ny terminalservice kommer snart att öppna i Göteborgs hamn avsedd för kortsjötrafik och intraeuropeiska containertransporter. 

Den nya terminalen kommer att ligga i västra Skandiahamnen och opereras av APM Terminals.

– I och med pandemin ser vi delvis nya mönster i logistikflödena där varuägare flyttar delar av sin globala produktion närmare Europa. Kortsjö är ett växande segment och vi är glada att APM Terminals fortsätter möta marknadens behov i och med den här satsningen som också breddar hamnens totala utbud, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Ändamålsanpassade lager

För den här kortsjöhanteringen behövs enligt hamnen bland annat ändamålsanpassade kajnära lager- och omlastningsmöjligheter. 

Dennis Olsen, Managing Director på APM Terminals Nordic, uppger i pressmeddelandet att containersjöfarten inom Europa ökar i betydelse.

– Vi är stolta över att utöka vår redan breda portfölj med en hållbar och konkurrenskraftig kortsjö-lösning. Vi ser att containersjöfarten inom Europa ökar i betydelse och i samband med det är det naturligt att ge våra kunder en ännu mer flexibel service, säger han.

Även kust- och inlandssjöfart

Just nu ser APM Terminals över vad som behöver anpassas, justeras eller tillföras för den nya servicen.

– Som global aktör med stark lokal förankring i Norden och Europa, har vi positiva erfarenheter av tidigare lanserade kortsjö-lösningar. Just nu pågår ett intensivt arbete med att identifiera och skräddarsy våra lösningar för att matcha behoven på den svenska marknaden, säger Dennis Olesen.

Vid den nya kajen ska också kust- och inlandsjöfart kunna hanteras, uppger Göteborgs hamn.