Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Ny strejk i Göteborgs hamn

Under fredagsförmiddagen varslade Hamn4:an i Göteborg om strejk tisdagen 24:e januari.

Den senaste strejken i den infekterade hamnkonflikten, som pågått sedan våren 2016, träder i kraft i samband med att hamnbolaget APM Terminals aviserade varsel om uppsägningar inleds, enligt Hamnarbetarförbundets hemsida, där man även betonar att strejken kan beskrivas som ”en första markering inför en mer omfattande upptrappning, vilken kan komma att inbegripa långtgående internationella sympatiåtgärder”.

Strejken på APM Terminals kommer att äga rum tisdagen 24 januari mellan klockan 12.00-20.00.

Sedan den sjätte januari råder även blockad mot nyanställningar, inhyrning och övertidsarbete i containerterminalen.

Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar, tycker åtgärden är beklaglig. 

– Det är beklagligt att Hamn4:an åter väljer att varsla om strejk trots pågående samtal med APMT. Det visar att Hamn4an inte är intresserade av att hitta en gemensam lösning, säger han.