På plats för att ta del av invigningen fanns ett hundratal inbjudna gäster, hamnens kunder, representanter från ägaren Norrköpings kommun och näringsliv, samt medarbetare.

Fotograf: Andreas Carlsson, Nofont Studio

Kategori: Hamn/Logistik

Hamndel invigd i Norrköping

En ny del av Pampushamnen i Norrköping står klar – enligt Norrköpings hamn en milstolpe i det hamnutvecklingsprojekt som inleddes 2019. Nu har den nya hamndelen invigts i sällskap av ett hundratal inbjudna.

Utbyggnaden av hamnen, som sker på uppdrag av Norrköpings kommun, är en satsning på cirka 1,3 miljarder. I och med utbyggnaden och utvecklingen öppnar det för större fartyg, ökade godsvolymer och en effektivare logistik.

Parallellt med investeringarna i hamninfrastrukturen har Trafikverket och Norrköpings kommun investerat i en elektrifierad järnvägsförbindelse till Pampusterminalen. Trafikverket bygger även en ny godsbangård i anslutning till hamnen.

Karta över utbyggnaden av Pampushamnen.

Fakta om hamnutvecklingen

  • Investering i nya, eldrivna vikarmskranar och avveckling av vikarmskranar med förbränningsmotor.
  • Muddring och breddning av hamnbassäng vid Pampushamnen.
  • Nybyggnation av 220 meter kaj (P10).
  • Färdigställande av 40 000 kvadratmeter ny hamnplan i anslutning till P10.
  • Exploatering av kvarteret Märket med c: a 80 000 kvadratmeter ny terminalyta i anslutning till Pampusterminalen.
  • Färdigställande av rekonstruerad kajdel i Pampushamnen med integrerad del för hantering av tungt gods beräknas vara klar 2025.

Stärker regionen

– Norrköpings geografiska läge har möjliggjort stadens resa till att bli ett av Sveriges starkaste logistiknav, där vi som hamn är en viktig hörnsten. Norrköpings hamns styrka är att vi har en bra balans i våra godsflöden och mellan import och export. Våra framgångar speglar våra kunders framgångar och den här regionens styrka, säger Magnus Grimhed, marknads- och försäljningschef i hamnen i ett pressmeddelande.

– Över tid har Norrköpings Hamn gått från att enbart sälja ett infrastruktursystem till att bli en aktör som också bidrar till regional tillväxt och konkurrenskraft. I och med pågående utveckling rustar vi för att möta alltmer komplexa kundkrav. Den hamnutbyggnad som vi nu tar i anspråk kommer att gynna vår verksamhet i hamnen och stärka hela regionen, säger hamnens vd Henrik Åkerström.

  • Fotograf: Andreas Carlsson, Nofont Studio

  • Fotograf: Andreas Carlsson, Nofont Studio