Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö

Ny förstudie om MRV

En ny Lighthouse-förstudie belyser olika mätmetoder som den nya MRV-lagstiftningen kräver. 

Från och med i år ska alla fartyg på över 5.000 grosston mäta, rapportera och verifiera bland annat koldioxidutsläpp, enligt EU:s nya MRV-regelverk (Monitoring, Reporting, Verification).  

Fyra sätt att mäta

I Lighthouse förstudie diskuteras metoderna för att beräkna de data som rapporteras, bedömer osäkerheter och nackdelar. Man tar även upp den potentiella användningen av data. Förutom koldioxidutsläpp kommer även MRV att kräva rapportering av bränsleförbrukning, last och andra parametrar för resor till och från hamnar inom EU. Enligt förstudien kan bränsleförbrukningen mätas på fyra sätt: bunkerinköp, bränsletankmätning, flödesmätningar eller direkta emissionsmätningar. 

Undantagna

Beräkning av last beror på fartygstypen, men den faktiska vikten är det vanligaste, enligt studien, även om enhetsvikt multiplicerat med beläggning förekommer. Det man har kommit fram till är att både enhetsvikt- och bunkerinköpsmetoden ger osäkerhet i resultaten för utsläpp av koldioxid per transportarbete. Man påpekar också att andra växthusgaser, som till exempel metan, inte involveras i MRV och att även uppströms-utsläpp från produktion och transport av bränsle är undantagna. 

Bör studeras vidare

”När stora mängder data blir tillgängliga sommaren 2019 ger det emellertid en möjlighet att förbättra benchmarking och utsläppsberäkningar, särskilt med anknytning till transportarbete” konstaterar artikelförfattarna som föreslår att osäkerheterna i beräkningsprocessen och datainsamlingen bör studeras ytterligare. 

Ta del av hela rapporten här