Sjöfartsverket och Linköpings universitet har inlett ett fördjupat forskningssamarbete för att öka sjösäkerheten.

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Säkerhet

Ny forskning om AI för att öka sjösäkerheten

Artificiell intelligens ska användas för att öka säkerheten på sjön. Sjöfartsverket har inlett ett fördjupat forskningssamarbete med Linköpings universitet.

Sjöfartsverket och Linköpings universitet har inlett ett nytt samarbete med målet att effektivisera arbetet vid Sjöfartsverkets trafikcentraler. Initialt handlar det om fyra olika forskningsprojekt inom området för sjösäkerhet och artificiell intelligens, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Löpande digitalisering

Det nya forskningssamarbetet mellan Sjöfartsverket och Linköpings universitet ska resultera i en löpande digitalisering av arbetsmetoderna vid Sjöfartsverkets trafikcentraler, för att på så vis bidra till att öka effektiviteten ytterligare. Initialt handlar samarbetet om fyra nya forskningsprojekt där bland annat artificiell intelligens ska användas för att automatiskt följa fartygsrörelser och varna trafikcentralerna vid eventuella avvikelser. Merparten av projekten leds av forskare vid Linköpings universitet.

– Genom samarbetet får vi en bra möjlighet att bedriva tillämpad forskning med stor samhällsnytta. Tillsammans kan vi underlätta och effektivisera arbetet inom delar av Sjöfartsverkets verksamhetsområden, bland annat hur man hanterar stora mängder trafikinformation, säger Martin Rantzer, prefekt på institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, i pressmeddelandet.

Hanterar tusentals situationer

Sjöfartsverkets fyra trafikcentraler hanterar redan i dag tusentals olika trafiksituationer runt landets mest trafikerade havsområden, för att på så vis se till att handelstrafiken flyter på både smidigt och effektivt.

– Genom ny forskning kommer vi på sikt både kunna förebygga fler fartygsolyckor i större skala, men också öka vår egen kompetens inom området. Detta samtidigt som vi tillsammans med Linköpings universitet bidrar till att göra svensk sjöfart ännu mer konkurrenskraftig och säker, kommenterar Anders Johannesson, senior rådgivare inom enheten Forskning och Innovation vid Sjöfartsverket.

– Sjöfartsverket har sedan flera år tillbaka ett gott och väl upparbetat samarbete med Linköpings universitet. Nu fördjupar vi vårt gemensamma arbete ytterligare, något som på sikt bidrar till en fortsatt digitalisering av den svenska sjöfarten.