Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Politik

Superkonventionen träder i kraft

Den 20 augusti är startdagen för International Labour Organizations så kallade superkonvention Maritime Labour Convention, MLC – ett regelverk som skall ta ett samlat grepp för bättre arbets- och levnadsvillkor för världens sjöfolk.

Det finns stora förhoppningar om att konventionen skall bli ett kraftfullt verktyg för att få bort avarterna och därmed gynna seriös sjöfart. 

Idag har 47 nationer med tillsammans 73 procent av världshandelsflottan skrivit under konventionen som innebär att fartyg skall ha ett certifikat som visar att det uppfyller vissa krav på arbetsvillkor för de ombordanställda, att inredning och mathållning håller minst en viss standard och att sjöfolket har tillgång till hälso- och sjukvård och socialt skydd.

Eftersläntrare

Konventionen träder i kraft i ett land ett år efter att landet skrivit under. För en del som varit sena innebär det att konventionen nationellt träder i kraft vid ett senare datum. Finland är ett exempel där konventionen börjar gälla först den 9 januari nästa år.

Det finns även stora sjöfartsnationer som USA, Kina, Hongkong, Taiwan och Sydkorea bland de som ännu inte har skrivit under. 

Oavsett var ett fartyg är flaggat kan det dock fastna i en hamnstatskontroll och måste då visa att det uppfyller kraven.

Nationell lagstiftning

MLC har tolkats och skrivits in i nationella lagar vilket inneburit ett komplext arbete inte minst för rederier med fartyg under flera flaggor och klassningssällskap som inspekterar fartyg på delegation av flera flaggstater.

Komplexiteten har lett till att ILO uppmanat medlemsnationerna att visa ett visst överseende vid inspektioner av fartyg de första 12 månaderna efter att flaggstaten ratificerat konventionen.

Det är också en utmaning för hamnstatsinspektörer som nu förutom de traditionella säkerhetsinspektionerna måste sätta sig in i frågor som löne- och anställningsavtal.

 

 

Kommentarer

 • Claes Thure Moberg

  I min egenskap av ”Fleet Manager” i ett Norskt rederi har jag nyligen ”dragit igenom” våra fartyg gentemot MLC. I Norge följer man nämligen de internationella tolkningarna av konventionen och kräver ”compliance” från den 20.Augusti 2013. Inte samma datum 2014 som i Sverige.

  Men datumet är inte någon stor sak. Däremot vill jag kritisera det hela. Som jag ser saken är detta en reform där man ”slår in öppna dörrar”. MLC skulle ha kommit för 50 år sedan. Då skulle den ha haft stor betydelse. Men kraven i MLC är av den karaktären att den som inte kan bli godkänd knappast får någon sjöpersonal numera. Vare sig Europeer, Indier, Ryssar eller Filippinare jobbar på sådana båtar. Därför att de har mycket bättre alternativ. Och de verkliga ”hooba-wabba” länderna kommer inte att genomföra reformen i praktiken i vart fall, även om man ”certifierar” sina fartyg.

  Resultatet är att man har infört ytterligare ett Certifikat som kopplas till ytterligare en byråkrati. Enbart därför att politiker och fackföreningar skall visa handlingskraft. MLC är direkt kopplad till ISM-koden. En Audit innebär i praktiken en kontroll av att rederiet har imlementerat MLC i sitt SMS. Man kunde ha åstadkommit precis samma sak genom en omarbetning av just ISM-koden. Kompletterat med krav på regelbundna ILC-inspektioner. Och kollat saken i samband med nästa Audit. Enkelt och grejt och utan stora och onödiga kostnader för rederierna.

  Men problemet är att då hade inte klassällskapen kunnat suga i sig ytterligare intäkter för rådgivning, implementering, certifiering med mera. Politiker och fack hade inte heller kunnat visa handlingskraft.

  Eftersom jag har genomfört den här implementeringen på ett antal båtar så kan jag detta utan och innan. Och jag tror att om 5 år är detta något som kommer att bli precis lika obetydligt som en mängd med andra manualer och placards som är compulsory. Men som inte någon frågar efter några år efter implementerandet.

  Den gamle ordförande Mao myntade uttrycket ”papperstiger”. Och MLC kommer i vart fall att bli en sådan.

  • Matros från förr...

   Du har helt rätt i sak men det viktiga är…just det…att det är Politiskt Korrekt som allt annat i Sverige.

   Finns inga sjömän under de riktigt dåliga kontrakten längre.

  • Q8

   Skulle vara intressant att veta om nu Lundqvist rederierna med fartyg under Bahamas flagg uppfyller de verkliga kraven i nya konventionen. Finska Sjömansunionen har just nu kritiserat detta rederi för slavlöner ??

   • Patrik Sundblom

    Jag var kadett på ett av deras fartyg för ca 3 år sedan med i princip bara icke skandinavisk besättning. Många av besättningen hade jobbat åt Lundqvist i 10-tals år och gillade läget. Bra båt och besättning, bra mat.

 • Anonymous

  Arbeter i ett mellanstort management bolag Wisb…shipmanagement där i stort sett inte en enda anställd svensk har ett anställningskontrakt vart pappret det möjligtvis är skrivet på, Med MLC ser det trotts allt lite ljusare ut. Annars håller jag fullt med om att ISM koden kunde ha utformats for att upfylla MLC, att det blir ännu en papperstiger, pärmar och check-listor är det nog ingen som betvivlar.

 • Mikael Lindmark

  Finns inga sjömän på de riktigt dåliga kontrakten längre? Va snackar du om? Kanske inte som anlöper Sverige. Besök av dessa fartyg i Europa blir kanske färre och färre, men öppna nu ögonen. Se Afrika, Sydamerika, Asien nä kanske inte dåliga kontrakt för att det finns inga kontrakt över huvud taget. Dessa Sjömän lever i misär. Det är utifrån det perspektivet man får se MLC, till hjälp för dessa länder. Är väl många som säger att MLC inte kommer hjälpa dem, vilket är för tidigt att säga. Inga konventioner visar resultat de första åren. Ytterst få konventioner får någon verkning i europeiska länder, därför vi är så långt framme. Men att höra på s.k.. kunnigt folk som kastar skit på något som inte är emmat för oss blir ju bara parodi. Hjälper vi i väst till att hålla efter MLC ta den på allvar hjälpa dessa länder som inte har traditionen och kunskapen att hålla efter en konvention så kommer den bli värdefull i framtiden. Men med er inställning här så är den ju dödsdömd från början.

 • Henrik

  Det som verkligen behövs är en MLC för lastbils chaufförer, snacka om misär…

 • Leif Remahl

  Orsaken till att MLC inte kunde införlivas inom ISM är att de var för sig faller under två av varandra oberoende jurisdiktioner. Förslag om att införliva MLC i ISM, där MLC är en konsoliderad konvention av ca 45 äldre ILO konventioner, lades fram under ett tidigt skede av förhandlingarna i Geneve men kunde inte få stöd pga ovanstående och andra skäl som är alltför omfattande för att redogöra för här. Däremot finns det inget i konventionen som hindrar en medlemsstat att koordinera sina auditeringar vid tillsyn av fartygen. Sjösäkerhetsfrågor av teknisk natur samt besättningars utbildning och behörigheter och vissa andra frågor som kvalitetssystem faller som bekant under IMO’s jurisdiktion. Frågor om människors fri- och rättigheter har sedan 1919 legat under FN organet ILO och gör så än idag. Beträffande tillsynen så är ju som bekant ett regelverk inte bättre än den tillsyn som medlemsstaterna är satta att sköta. Här kommer en del av ansvaret även att ligga på både arbetstagare och arbetsgivare som bör hålla ögonen på vad som sker och slå larm när man upptäcker brister. För övrigt så är det värt att påpeka att initiativet och idén till en ny konsoliderad konvention (MLC) togs primärt av den internationella redareföreningen (Dirk Lindemann) och/med stort stöd av arbetstagarnas organisationer.

  • Anonymous

   Leif, tack för en bra beskrivning.

 • Chefen

  hela världen är till för att bedrgas…

 • avanti

  Hej chefen!
  Du behöver semster , du verkar vara overload , det är rätt vanligt nuförtiden !
  CYNISM och bakåtsträvande har aldrig bidragit till utveckling .
  Det är med utvecklingen som med sexualupplysningen , det har kommit för att stanna .

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.