Fotograf: Åge Hojem/Trondheim Havn

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi | Politik

Norge vill se mer närsjöfart

Den norska regeringen satsar NOK 3 miljarder på närsjöfart – men redarna vill se ett större paket av åtgärder.

Regeringen i Oslo med statsminister Jens Stoltenberg i spetsen har nu lagt fram sin strategi för ökad närsjöfart som ingår i den nationella transportplanen 2014–2023. Totalt vill man satsa NOK 3 miljarder (SEK 3,26 miljarder) på åtgärder som för över gods från land till sjöss. Strategin omfattar sjötransporter mellan hamnar i Norge och mellan hamnar i Norge och Europa. 

Enligt regeringen består den den norskkontrollerade närsjöfartsflottan av 967 fartyg, av dessa är 461 utpräglade fraktfartyg. Övriga fartyg inom närsjöfarten är färjor, bogserbåtar, arbetsfartyg etc. 

Mycket prat och lite verkstad tidigare

Norges Rederiförbund är positiva men inte överväldigade av regeringens närsjöfartsstrategi.

– Åtgärderna som man för fram i strategin är bra och går i rätt riktning. Insatserna för att stimulera till mer sjötransporter, investeringar i hamnar och hamnsamarbete och bättre vägar till hamnarna är bra grepp för att öka närsjöfarten, säger Sturla Henriksen, vd för Rederiförbundet, och fortsätter:

– Tillsammans med en mer effektiv och modern lotstjänst kommer vi om strategin genomförs stå bättre rustade för att överföra gods från land till sjö. Det här området har länge präglats av många målsättningar men få konkreta åtgärder.

Många obesvarade frågor 

Det norska Rederiförbundet och dess medlemmar menar att det fortfarande finns många obesvarade frågor för närsjöfarten, och Sturla Henriksen framhåller att andra transportslag idag är mer gynnade än sjöfarten.

– Utformningen av regelverk och olika avgifter stämmer inte överens med målet om att få över mer gods till sjöss. Sjöfarten har 30 olika sorters avgifter att förhålla sig till medan vägtransport har åtta och järnvägstransport bara tre.

Kommentarer

  • Karina Linnér, SMTF

    När skall vi läsa motsvarande nyhet för Sverige?
    Bra Norge! Ett stort steg i rätt riktning!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.