Nordic LNG kontrakterar LNG-transportfartyg

Nordic LNG har skrivit kontrakt med det nederländska rederiet Anthony Veder om transporter av LNG, flytande naturgas, från Skangass stora produktionsanläggning för LNG i Risavika.LNG-transportfartyget Coral Methane, 7.400 kubikmeter, kommer att användas för transporterna tills ett nytt fartyg står färdigt. Nordic LNG har kommit överens med Anthony Veder om att bygga ett nytt fartyg för LNG-transporter. Fartyget kommer att byggas på Meyer Werft, Tyskland, för leverans 2012. Fartyget får en längd på 156 meter och bredd på 22,7 meter och en lastkapacitet på 15.600 kubikmeter. Hon får liksom Coral Methane ett LNG-framdrivningssystem.Anläggningen i Risavika producerar 300.000 ton LNG/år, motsvarande 4 TWh. Nordic LNG, samägt av rederi I M Skaugen och Skangass, ansvarar för försäljningen av LNG:n.