Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Utbildning | Folk/företag

”Ni har valt rätt”

Det har sett dystert ut för svensk sjöfart de senaste åren, men studenterna på Sjölog tror sig ändå ha gjort rätt yrkesval.

Sjölog 2016 startade under onsdagen med seminarier på Lindholmen Science park. Temat för årets upplaga av studentmässan Sjölog är ”Är du på rätt kurs? Framtidens maritima yrken”.

– Ja, ni har valt rätt, sa Pia Berglund, vd på Föreningen Svensk Sjöfart när hon inledningstalade för studenterna.

Pia Berglund började med att medge att det kanske inte ser så bra ut för tillfället och att, som hon sa, ingen skär med guld i sjöfartsbranschen just nu.

Lyckas uppmuntra

– Men det är på väg att vända. Sjöfarten har genom tiderna alltid vuxit snabbare än länders BNP. Vi tror att det vänder snart.

Hennes försök att uppmuntra studenterna lyckades, i vart fall om man ska tolka omröstningen som skedde samtidigt som Pia Berglund talade. Eleverna fick svara på om de känner hopp inför framtiden. Cirka hälften svarade ja och den andra hälften var tveksamma.

– Det ser jag som väldigt positivt. Tveksam får man vara, sa Pia Berglund.

”Jobbskapande branch”

Enligt henne finns det gott hopp om framtiden för svensk sjöfart, främst för att regeringen visar på ett större intresse. Inte bara i och med den nu utlovade tonnageskatten.

– De har lagt sjöfarten i jobbsatsningen. Regeringen ser sjöfarten som en jobbskapande bransch, det är viktigt.

Gör om utbildningen

Fler talare fanns också på plats. Johan Hartler, programansvarig för sjökaptensprogrammet på Chalmers talade om hur de fokuserar på att utveckla utbildningen.

– Vår stora utmaning är att vi har tio års ledtid. Det tar tio år från det att vi börjar utbilda en person tills dess att personens kunskap och kompetens kommer till användning i ledande positioner ombord på fartyg och på kontor, sa han.

Chalmers har nyligen valt att göra om sjökaptensutbildningen något och anpassa utbildningen mer efter vad industrin efterfrågar.

– Vi har insett att hållbar utveckling är en kompetens som vi vill att våra studenter ska få med sig ut i arbetslivet.

Internationell bransch

Med det menar han att eleverna ska kunna leda utvecklingen på ett hållbart sätt både med hänsyn till miljö, sociala frågor och etik.

– Alla våra elever kommer också att jobba på en internationell marknad. Därför kommer hela årskurs fyra nu genomföras på engelska, säger Johan Hartler.

Utbyten

Tidigare har hela utbildningen hållits på svenska. Men i och med att branschen blir mer och mer mångkulturell och internationell är det idag ett krav att alla inom branschen kan prata fackengelska. Han säger att det också ökar möjligheterna till internationella utbyten mellan skolor.

Under torsdagen är det dags för Sjölogs mässdag. Där är tanken att studenterna ska få möjlighet att träffa personalansvariga på olika rederier och företag och förhoppningsvis komma närmare ett jobb.