Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Nettolön i stället för restitution

Branschorganisationen Rederierna i Finland välkomnar tillsättandet av en arbetsgrupp som ska utreda det finländska sjöfartsstödet.

Finlands finansminister Petteri Orpo har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda möjligheterna att övergå från nuvarande restitution av löneskatterna och avgifterna till rederierna till en nettolönemodell.

Det nuvarande sjöfartsstödet i Finland går ut på att rederierna betalar in skatt och arbetsgivaravgifter för de ombordanställda och sedan ansöker om restitution. Rederierna har redan länge velat gå över till ett renodlat nettolönesystem.

Vid utvärderingen av stödsystemet beaktar arbetsgruppen bland annat EU:s regelverk kring statligt stöd till sjöfarten.

Ser på den svenska modellen

Arbetsgruppens arbete skall vara slutfört den 31 januari 2019.

– Detta har vi länge arbetat för, vi utreder bland annat den svenska modellen, säger Hans Ahlström, vice vd på Rederierna i Finland, till Sjöfartstidningen och förklarar:

– En stor fördel med en övergång till en nettolönemodell berör hos oss de små lastrederierna som idag får vänta ett halvt år på återbäringen av löneskatter och arbetsgivareavgifter. Nettolönemodellen skulle stärka smårederiernas kassaströmmar.