Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Myndighet vill se tydligare avgifter i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen för att man inte anses följa EU:s hamntjänstförordning. Myndigheten vill se bättring på fem punkter gällande framför allt hamnstrukturavgiften.

Efter att ett rederi som anlöper Göteborgs hamn kommit med klagomål angående hur Göteborgs hamn tar ut hamninfrastrukturavgifter har Transportsstyrelsen granskat hur hamnbolaget följer den så kallade hamntjänstförordningen, som är en relativt ny EU-förordning.

Det anmälande rederiet menar att Göteborgs hamn bakar in kostnader för underhåll av sina egna kajer i hamninfrastrukturavgiften som betalas av alla, även av användare av kajer som hamnen inte äger.

Nu riktar Transportstyrelsen ett föreläggande mot Göteborgs hamn.

– Det här är det första klagomålet som har lämnats in till oss sedan de nya reglerna trädde i kraft 2019. Därför är det här också första gången som Transportstyrelsen förelägger en hamn gällande hamnens avgifter. På flera punkter har vi valt att gå på rederiets linje, men inte på alla, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Efterfrågar förändring på flera punkter

Enligt beslutet ska hamnen ändra i sin hamntaxa så att det tydligt framgår vilka avgifter som är hamninfrastrukturavgifter samt benämna dem som detta. Man vill också att hamnbolaget ändrar i sin fakturering så det tydligt framgår på fakturan vad som är hamninfrastrukturavgift. Utöver detta uppmanas hamnen tydliggöra de kriterier som finns för variationer i avgiftsnivåerna i hamntaxan.

Transportstyrelsen menar också att avgifterna ska differentieras så att hamninfrastrukturavgiften för fartyg som anlöper externt ägda kajer inte belastas med kostnader för underhåll och muddring som enbart avser kajer som hamnen själv äger.

Enligt myndigheten är det viktigt att avgifter hålls isär.

– Fartyg som anlöper en hamn inom EU betalar alltid hamninfrastrukturavgift. Denna avgift får slås samman med andra betalningar, men det är ett krav att det enkelt ska gå att utläsa vad som är just hamninfrastrukturavgift. Det är kärnan i vårt föreläggande, säger Gunnar Ljungberg.

Vänertrafiken ska också få avgift

Enligt föreläggandet ska Göteborgs hamn också ta ut hamninfrastrukturavgift för fartyg som passerar Göteborgs allmänna hamnområde på väg till eller från Vänern.

Enligt nuvarande hamntaxa tas ingen passageavgift ut för fartyg som går hela vägen till Vänern. Detta baseras på ett beslut av Sjöfartsverket från 2006 i vilket Sjöfartsverket beslutat att passageavgift inte längre får tas ut för trafik till och från hamnar belägna i Vänern. Men Sjöfartsverket beslutade den 4 mars i år att undanröja beslutet från 2006 med motiveringen att det saknar stöd i författning.

Enligt Transportstyrelsen är beslutet i föreläggandet om Vänertrafiken en justering till följd av att Sjöfartsverkets nya beslut. Bakgrunden är att hamninfrastrukturavgiften ska vara icke-diskriminerande och att alla fartyg som passerar hamnområdet ska betala hamninfrastrukturavgift oavsett slutdestination.

Hamnen avvaktar med kommentarer

Hamnbolaget vill i dag inte ge några närmare kommentarer i frågan om Transportstyrelsens beslut.

– Vi tittar nu på vad föreläggandet innehåller, och kan ge mer kommentarer när vi gått igenom det, säger Jill Söderwall, VP Business Areas & Partner Management, på Göteborgs Hamn AB, i en kommentar till Sjöfartstidningen.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.