Kategori: Container | Fartygsaffärer | Hamn/Logistik

MSC närmar sig Maersk Line

Världens näst största linjerederi, schweiziska Mediterranean Shipping Company (MSC) har nu tagit över ledarrollen i orderboken för containerfartyg med en långtidscharter för fem fartyg på 8.800 TEU som beställts av China International Marine Containers av New Times Shipyard för USD 85 miljoner styck. MSC chartrar fartygen i 17 år för USD 25.000 per år med ett köpåtagande efter chartern för USD 21,5 miljoner styck.

Beställningen innebär att MSC:s orderbok för egna och långtidschartrade fartyg nu uppgår till 376.000 TEU för leveranser de kommande tre åren enligt Alphaliner. Sedan 2009 har man beställt och tagit leverans av 97.000 TEU.

MSC har en stabli kassa sedan man sålt 35 procent av sin terminalverksamhet för USD 1,93 miljarder.

MSC har valt en annan väg än Maersk Line som inte beställt mer tonnage efter beställningen av Triple-E-fartygen. Alphaliner bedömer att MSC:s kapacitet kan nå 2,75 miljoner TEU vid slutet av 2016 vilket minskar gapet till Maersk Line rejält vars nuvarande ägda och inchartrade flotta samt orderbok uppgår till 2,97 miljoner TEU.

MSC ingår i den nya P3-alliansen tillsammans med Maersk Line och CMA-CGM. Trion dominerar linjesjöfarten och kontrollerar 37 procent av den existerande containerfartygsflottan samt 31 procent av orderboken.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.