Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad

MSC hotar halvera anlöpen i Göteborg

Till följd av hamnarbetarkonflikten vid APM Terminals i Göteborg hotar nu ett av de största rederierna, MSC, med att halvera anlöpen till hamnen.

– Det är till 100 procent hamnarbetarkonflikten som ligger bakom detta. Vi får så starka reaktioner från våra kunder att vi säkert kommer att göra en ganska stor bokningsreduktion till Sverige, säger MSC Swedens vd Morten Möller Weisdal till GP.

Konflikten i hamnen har pågått under lång tid och efter att Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4, även kallad Hamnfyran, inledde en övertidsblockad svarade APM Terminals med en lockout i mitten av maj som kommer att pågå till slutet av juni. Detta har inneburit att hamnens kunder endast kunnat erbjudas begränsad service då terminalen endast är öppen helgfria vardagar mellan 07:00 och 16:00.

Största rederiet hittills

Andra kunder till hamnen, till exempel Stora Enso, har också hotat med att skeppa sitt gods till andra hamnar. MSC är det hittills största rederiet som har varslat om att minska anlöpen i hamnen. Men hur många anlöp de kommer dra in är ännu inte beslutat.

– Vi har det inte bekräftat ännu, men den kommer säkert att vara på omkring 50 procent, säger Morten Möller Weisdal, till GP.

35 procent av fulla kapaciteten

Sedan tidigare har anlöpen från MSC och Maersk Lines gemensamma nätverk från Asien helt dragits in. Det beror på att kapaciteten som hamnen erbjuder för tillfället är för begränsad. Enligt hamnen själva arbetar de med 35 procent av den vanliga kapaciteten under lockouten.

APM Terminals och Hamnarbetarförbundet har kallats till Medlingsinstitutet för medling imorgon.