Fotograf: Stena Line

Motgång för Stena

Brittiska konkurrensmyndigheten sätter frågetecken kring Stena Lines uppköp av två färjelinjer i Irländska sjön.

färjenäring I december förvärvade Stena Line två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, samtidigt lade man ned en linje. Brittiska konkurrensmyndigheten Office of Fair Trading menar nu att affären kan innebära att konkurrensen på fraktsidan mellan nordvästra England och Nordirland har försämras avsevärt.

– Färjelinjerna mellan Storbritannien och Nordirland är viktiga för fraktkunder på båda sidor av Irländska sjön. I det här fallet var det inte möjligt för oss att vara fullt övertygade om att nedläggningen av linjen Fleetwood–Larne kunde ses som isolerad från uppköpet, i en marknad som redan idag är väldigt koncentrerad. Före nedläggningen konkurrerade Fleetwood–Larnerutten direkt med de linjer som Stena nu har köpt upp, säger Amelia Fletcher, chef vid konkurrensmyndigheten.

Man vill nu att kommissionen som ser över affären gör en mer detaljerad granskning för att utreda om uppköpet påverkar konkurrensen och i vilken utsträckning.

Stena Line å sin sida menar att nedläggningen av linjen Fleetwood–Larne inte har någonting med uppköpet att göra.

– Vi har försökt vara tydliga på den här punkten, linjen har gått med förlust och vi har tänkt att lägga ned den en längre tid. Så detta hänger alltså inte ihop med uppköpet. Dock valde vi att kommunicera nedläggningen och affären med DFDS vid samma tidpunkt. Vi hoppas kunna bevisa för konkurrensmyndigheterna att vi har agerat korrekt, säger Joakim Kenndal, informationschef på Stena Line.

Kommissionen kommer med sin slutrapport i slutet av juli 2011. Enligt Joakim Kenndal påverkar detta inte verksamheterna på Irländska sjön mer än att planerna fördröjs.

– Det är väldigt synd att vi inte får komma igång och jobba med linjerna direkt, sätta tänderna i dem helt enkelt. Vi äger de berörda linjerna men får inte vara i närheten av dem eller utbyta information med DFDS. Det är DFDS som i dagsläget driver linjerna.

I uppköpet om EUR 47,5 miljoner ingår två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, fyra fartyg och 170 anställda.

Nyligen förklarade konkurrensmyndigheten på Irland affären som ogiltig. Den 17 december meddelade Stena Line konkurrensmyndigheterna att affären var genomförd – trots att man inte fått grönt ljus. Därmed bröt man mot konkurrenslagstiftningen.

– Det är inte acceptabelt att genomföra en sådan här affär innan man fått godkännande från konkurrensmyndigheterna. Alla uppgörelser av den här typen är därför ogiltiga, sa Stanley Wong, ansvarig chef för uppköp och sammanslagningar vid konkurrensmyndigheten på Irland.

De aktuella linjerna är Belfast–Heysham och Belfast–Birkenhead. I köpet ingår två roro-fartyg med vardera 1 700 filmeter. Holländsk-flaggade Hibernia Seaways, byggd 1996 på japanska Miho Zosensho och på 5 700 ton dödvikt, samt holländsk-flaggade Scotia Seaways, byggd 1996 på samma varv och på 5 928 ton dödvikt. 

Stena Line tar också över charterkontrakten på två betydligt större roro-fartyg – Lagan Seaways och Mersey Seaways. Fartygen är byggda 2005 och har kapacitet för 780 passagerare och 2 250 filmeter. Charterkontrakten sträcker sig fram till 2015.

Linjen Larne–Fleetwood lades ned vid årsskiftet på grund av dålig lönsamhet.