Kategori: Regelverk | Ekonomi | Juridik

Motgång för Hurtigruten

Hurtigrutens ekonomiska bråk med EFTA Surveillance Authority i Luxemburg har nu tagit en ny vändning. Den senare ger nämligen sig själv rätt och menar att EFTA-domstolens beslut från 2011 står fast. Beslutet kan inte överklagas.Under 2008 skrevs ett tillägg till avtalet mellan Hurtigruten och det norska transportdepartementet som hade kommit till fyra år tidigare. Tillägget innebar att den norska staten förband sig att gottgöra Hurtigruten för ökade kostnader i samband med ökade NOx-avgifter, samt en möjlighet att reducera antalet fartyg från elva till tio under vinterperioden samt en generell kompensation för kostnadsökningar. Tilläggsavtalet uppgick till NOK 405 miljoner.Men under sommaren 2011 så meddelade EFTA Surveillance Authority att man underkände delar av avtalet och att NOK 145 miljoner var att anses som olagligt statsstöd. Hittills har Hurtigruten tagit emot NOK 165 miljoner.Hurtigruten och den norska regeringen överklagade beslutet till EFTA-domstolen, i överklagan skrev man att inte en endaste krona av de 405 miljonerna kan anses som överkompensation. Men ännu en gång går EFTA-domstolen emot deras linje. Hurtigruten har inte bestämt sig för hur man ska gå vidare.EFTA Surveillance Authority övervakar att Island, Norge och Lichtenstein agerar enligt EES-avtalet. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett associeringsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningen anslutna staterna (de ovan nämnda). Enligt EES-avtalet måste EES-länderna acceptera EU:s handels- och konkurrensrelaterade regler.