Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Myndigheter

Möjligt att åter ansöka om ekobonus

Fram till 25 januari är det möjligt att ansöka om miljökompensation, ekobonus, för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

Nu är det möjligt att återigen ansöka om stödet. Ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast 25 januari 2021. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor per år för perioden 2020–2022.

Ska avlasta vägnätet

Syftet med ekobonusen är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. Stödet riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg.

Tiden för projektgenomförande som gäller för den här ansökningsomgången är 1 mars 2021 till och med 30 september 2022. 

Information om hur ansökan om ekobonus går till finns på Trafikverkets hemsida.