Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Skeppsbyggnad

Modulär färjedesign klar för marknaden

Den så kallade ”Integrated Modular Customized” (IMC) färjedesign, som Wärtsilä och Deltamarin offentliggjorde för första gången i oktober 2010, är nu klar att introduceras på marknaden.

Den nya IMC-designen riktar sig speciellt till de rederier som står inför investeringar i nytt tonnage.

Enligt Deltamarin och Wärtsilä existerar ett reellt behov av att sänka nybyggnadskostnaderna. Ett sätt att uppnå detta mål är att optimera designen, speciellt för mindre färjor och ropax-fartyg. Den nya generationens fartyg bör ha en reducerad påverkan av miljön, bland annat genom lägre utsläpp, men ändå förbättrad prestanda jämfört med äldre generationers färjor. Dessutom krävs enklare underhåll och framför allt ska fartygen vara enkla att operera och därmed attraktiva objekt för finansiering. Därtill behövs en förstudie i ett tidigt skede för att underlätta och motivera investeringsbeslutet.

traditionellt är Färjor dyra att bygga, men Wärtsilä och Deltamarin anser inte att rederierna ska vara tvungna att finna sig i detta. En av de främsta orsakerna uppges vara avsaknad av standardisering. I princip är varje färja specialdesignad. De operativa kostnaderna tenderar att bli höga på grund av att verksamheten i allmänhet är både regional och säsongsbetonad. Dessutom finns andra specialkrav som påverkar designen, t ex hamnarnas infrastruktur och väderrestriktioner.

Den lösning som Wärtsilä och Deltamarin erbjuder bygger på ett modultänkande redan i konstruktionsskedet. Deltamarin har utvecklat en parametrisk konstruktionsmetod. Designen delas upp i enkla beståndsdelar som genererar antingen kostnader eller intäkter. 

Metoden skapar möjlighet till modultänkande inom byggnation, maskineri, utrustning och ombordsystem. Detta ger avsevärda inbesparingar i nybyggnadskostnaderna, men även mindre komplicerat underhåll. Trots standardlösningarna får fartyget ett unikt utseende och anpassas för kunden.

Wärtsiläs maskineri och system är fullt integrerade i designen för att erbjuda reducerad bränsleförbrukning och lägre utsläpp. IMC-designen är också förberedd för framtidens bränslen, som LNG.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.