Fotograf: Maersk Group

Kategori: Ekonomi | Container | Hamn/Logistik

Minskade intäkter och lägre vinst för Maersk

A.P. Møller-Mærsk-koncernen hade intäkter på DKK 160 miljarder under första halvåret, cirka DKK 10 miljarder mindre än under motsvarande period förra året. Vinsten sjönk med nästan tre miljarder danska kronor till DKK 9,35 miljarder.

Maersk Line är glädjeämnet på sjöfartssidan. Trots att omsättningen minskat med runt DKK 4,5 miljarder har man vänt en förlust på DKK 2,1 miljarder under första halvåret 2012 till en vinst på över DKK 3,6 miljarder under januari-juni-perioden i år.

Maersk Tankers opererar fortfarande i en mycket tuff marknadsmiljö. En förlust på DKK 218 miljoner under de första sex månaderna förra året har eskalerat och förlusten för motsvarande period i år stannade först vid DKK 1.643 miljoner.

Koncernen kommer nu att omorganiseras. Man satsar på fem kärnområden: Maersk Line, Maersk Oil, APM Terminals, Maersk Drilling samt den nyetablerade divisionen Services & other shipping där nuvarande Maersk Tankers, bärgnings- och bogserrederiet Svitzer, offshorerederiet Maersk Supply Service samt logistikbolaget Damco kommer att ingå. Övriga tillgångar, som Dansk Supermarked med en omsättning på 27,8 miljarder danska kronor och en vinst på DKK 764 miljoner första halvåret samt det strategiska aktieinnehavet i Danske Bank, kommer hädanefter att redovisas som ”investeringar”.

Koncernen har investeringar på motsvarande USD 9 miljarder i år och man räknar med ett helårsresultat på USD 3,3 miljarder vilket är cirka USD 700 miljoner lägre än resultatet för 2012. Maersk Line räknar visserligen med ett betydligt bättre resultat i år än förra året men det motverkas av att Maersk Oil ser en betydlig försämring av sitt resultat 2013 jämfört med 2012.

Kommentarer

  • Anonymous

    Maersk Tankers gjorde förvisso en förlust pga av nedskrivningar av värdet på VLCC-sidan. Frånsett nedskrivningarna gjorde men ett operationellt positivt resultat på plus 6 miljoner USD.

  • Anonymous

    att tillägga också en försäljning av gas båtar

  • Anonymous

    Gas finns inte med i räkningen ”bara” tre av de mindre fartygen som såldes Q1, de större fartygen är inte är sålda ännu, även om affären är klar så att säga. Vad som sålts 2013 är en VLCC Q2 samt tre Handdygas Q1 samt fyra-fem produktfartyg Q1-2. Man gjorde 9 MUSD i vinst, inte mycket att hänga i granen men marknaden är som den är. Vill man läsa mer om det hela så finns rapporten att ladda ner.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.