Fotograf: Rederi AB Gotland

Kategori: Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart

Miljardbygge beställt av Gotlandsbolaget

Gotlandsbolaget investerar över en miljard i den första LNG-drivna färjan under svensk flagg – leveransen beräknas till 2017.

– Detta blir den andra viktiga pusselbiten när vi under 2017 går in i den nya avtalsperioden för gotlandstrafiken. Den första var när avtalet föll på plats i våras, berättar Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland som kommer att hyra LNG-färjan av Gotlandsbolaget.

Fartyget ska byggas på GSI-varvet i Kina och kommer utåt sett att likna de två färjor som rederiet tidigare fått levererat från varvet – M/S Visby och M/S Gotland.

– Men den största skillnaden är såklart att fartyget ska drivas med LNG, berättar Håkan Johansson på Gotlandsbolaget.

Största investeringen någonsin

Förutom att fartyget blir den första svenskflaggade färjan med LNG-drift, så ska också skrovformen förändras något för att ytterliga minska energiförbrukningen och förbättra dess miljöprestanda. Fartyget ska ha plats för 1.650 passagerare och komforten kommer utvecklas något jämfört med de två tidigare fartygen.

Färjan beräknas kosta nära 1,5 miljarder kronor och är den enskilt största investeringen i rederiets 150-åriga historia. Leveransen sker troligtvis under första halvåret 2017. Samma år som den nya avtalsperioden för trafiken inleds.

– Det känns givetvis spännande. Speciellt då det nya avtalet innebär en del större operativa risker för oss än tidigare avtal, menar Håkan Johansson och fortsätter:

– Vi tittar på flera finansieringsalternativ. Bland annat pratar vi med olika finansinstitut i Sverige för att få till extern finansiering.

Ersätter två mindre färjor

Färjan kommer trafikera den norra rutten – Nynäshamn-Visby – och ska ersätta de två mindre färjorna, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II. Detta innebär vissa förändringar i turlistan.

– Vi tar bort nattrafiken men ökar samtidigt kapaciteten på dagen, den tid då flest passagerare vill åka. Vi går från trafik med två stora och två små fartyg till att trafikera med tre stora fartyg med bättre kapacitet, säger Christer Bruzelius.

Innebär omorganiseringar

Detta innebär en omorganisering i bolaget. En process som sattes igång tidigare i år. Bland annat har Sjöbefälsföreningen kritiserat hur omorganiseringen har skötts. Men Christer Bruzelius betonar att omorganisationen är nödvändig och tar tid att implementera men att man har en dialog för att hitta en bra lösning för alla parter.

Ännu ingen infrastruktur

Enligt Christer Bruzelius finns idag ingen etablerad infrastruktur för att kunna bunkra fartyget med LNG. Men de har två alternativ som utreds.

– Antingen blir det i Visby, eller i Nynäshamn. Närmast till hands ligger att placera en tank på kajen i Nynäshamn som kan fyllas upp av lastbilar för att sedan på ett effektivt sätt kunna föras över till fartyget.

Enligt Håkan Johansson har de inte bestämt vad som kommer att hända med Gotlandia och Gotlandia II när den nya färjan tas i bruk. Men klart är i vart fall att de inte ingår i det nya anbudet.

– Det är några år kvar tills dess. Tyvärr är de av den typen av tonnage som inte har så bra andra-handsvärde. Så det går inte att utesluta att de läggs upp.

Kommentarer

 • K. B. Holm

  Tillykke Gotland. Håber det kan inspirere bornholmske interesser.

 • R.S.

  Hej! Detta är vad vi skattebetalare investerar i, inte Destination Gotland eller?
  Sjöman

  • Anonymous

   Meningen är väl att det är passagerarna som skall betala?

  • Drake

   Om jag förstått rätt så är det Rederi AB Gotland som köper båter, DG hyr den sedan. Två helt olika bolag.

 • Klasson

  Alltid kul med positiva heja rop..

 • Rättvisa

  Mest intressant är när staten ska berätta varför fastlänningar ska betala mer än gotlänningar för att åka med de delvis skattefinansierade färjorna?

 • Anonymous

  Det är också första passagerarfärja som ingen svensk inspektör kommer att godkänna. Fartygets certifikat ska enligt uppgift helt delegeras till klassen. Inhemska kinisiska klassinspektörer står för säkerheten…

  • Anonymous

   inte ett rätt någonstans

  • Anonymous

   ??? Klassen gör allt utom ISM, ISPS och MLC på delegation sedan många år….

 • Anonymous

  Well, massor av åsikter. Anonyma åsikter om inhemska ”kinisiska” inspektörer står för säkerheten har jag stort förtroende för. Har ”seglat” alltså varit till sjöss i mer än femtio år mestadels in ”the Far East”, idag pensionerad (retired) vill också ge en annan verklighet av vad det är som pågår. Naturligtvis är det ”money involved”.
  Ett andra, mest fantastiskt, senariou, versous old against young,is that Eric, David, Nilsson, tidigare VD och stryrelseledamot, vid åttioårsålder (88) agerade förhandlare vid (mot) det kinesiska varvet. Well, my point is to make us oldies, old people, varnouble, not forgotten.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.