Fotograf: Södertälje hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Tank

Mer bränsle i Södertälje

Efter tre års arbete har Södertälje hamn fått tillåtelse att nästan fördubbla sina bränslevolymer och därmed stärka tillgången på bränsle i Mälardalsregionen.

Södertälje hamn har arbetat med att utöka sitt tillstånd för Bränslehamnen sedan 2013. Nyligen sa Mark- och miljödomstolen ja till ansökan om att hantera upp till 2,2 miljoner ton bränsle per år, jämfört med 1,2 miljoner ton sedan tidigare.

– Vi är mycket nöjda med domslutet, säger Erik Froste, vd på Södertälje hamn, i ett pressmeddelande.

Nedläggningar

Sedan tidigare har Stockhomsregionen meddelat att de vill stänga Louddens och Bergs oljedepåer 2018, respektive 2019. Något som skapat oro inför bränsleförsörjningen i regionen. Men enligt Södertälje hamn innebär det nya avtalet att nedläggningarna kan genomföras utan att hota bränsletillgångarna.

– I och med att tillståndet nu är klart finns inte längre några hinder för att stänga Loudden och Bergs oljehamnar. Där det nu ska byggas bostäder istället, säger Erik Froste.

Ny fas

Förberedelserna inför ansökan om utökat tillstånd har varit många. Hamnen har genomfört sjömätningar, riskanalyser och fartygssimuleringar för att kunna presentera för domstolen.

Men i och med beslut går arbetet in i en ny fas. Nu ska beslut fattas om en ombyggnad av Bränslehamnen. Något som kan komma igång tidigast 2017. Innan dess behöver Igelstavikens havsbotten saneras och anpassas för större fartyg. Det handlar om cirka 12.000 ton bottensedimentment som ska plockas upp. Något som innebär en stor miljöförbättring i området, enligt Södertälje hamn.

– Tillståndet är mycket positivt för Södertälje hamn. Vår hamn ligger bra placerad som en knutpunkt för hela Stockholm och Mälardalen. Närheten till kunderna bidrar till stora miljövinster då vägtransporterna minskar, säger Erik Froste.