Fotograf: Anthony Veder

Kategori: Folk/företag | Ekonomi | Tank

Megaaffär på LNG-marknaden

Finska Gasum köper 51 procent av norska Skangass distributionsnät för LNG. Parterna bildar gemensamt bolag och blir kraftigt dominerande i Norden.

Skangass har synts mycket i nyhetsmedia de senaste veckorna, nyligen skrev man kontrakt om LNG-leveranser till Terntanks två nybyggen och nu går den finska gaskoncernen Gasum in och köper 51 procent av Skangass distributionsnät för LNG från Lysegruppen. Priset för affären är inte offentliggjord.

Flera terminaler

Tillsammans bildar de bolaget Skangass A/S. I bolaget ingår Øraterminalen i Norge, Lysekilsterminalen som är under uppbyggnad och den planerade terminalen i Gävle samt produktionsanläggningen i finska Borgå och den planerade terminalen i Åbo/Björneborg. I bolaget ingår också två inchartrade LNG-transportfartyg samt 20 lastbilar för LNG-transporter. 

– Förvärvet möjliggör skapandet av en tillräckligt stor marknadstäckning och distributionsinfrastruktur i de nordiska länderna. Det ger Gasum möjligheten att erbjuda en mycket mer konkurrenskraftig produkt för slutanvändare inom sjöfart-, industri och tungtransportsektorerna, säger Johanna Lamminen, exekutiv vice president för Gasum.

Behåller Risavika

Den stora produktionsanläggningen i Risavika utanför Stavanger kommer fortsatt att tillhöra Lysegruppen (som nu äger 49 procent av Skangass A/S). Däremot har det slutits ett långt leveransavtal mellan Risavika och Skangass A/S.