Fotograf: MacGregor

Kategori: Haveri | Hamn/Logistik

Manipulerad kran nära krossa stuvare

Två stuvare var en halvmeter från att träffas när kranarmen ombord på Oslo Wave föll ner i lastrummet. Förbikopplade säkerhetsstopp och rutiner som inte följs bakom olyckan, enligt Statens haverikommission.

Den direkta orsaken till att kranen föll vid olyckan vid lastning av trävaror vid Bollstabruk var att vajern som sänker kranarmen rullades av sin trumma. Det kunde den göra för att en extra brytare kopplats in i kranens elskåp. Den brytaren kopplade förbi de brytare som ska förhindra att armen kan sänkas för långt ner vid olika laster. Ingen av stuvarna skadades fysiskt, de såg i ögonvrån att något rörde sig onormalt och hann springa undan.

Dålig kontroll

Kranföraren gjorde ingen rejäl kontroll av kranen innan den togs i bruk men upptäckte tidigt att kranen kunden sänkas ovanligt lågt.

”Någon kontroll av det nedre gränsläget gjordes alltså inte innan lastningsarbetet påbörjades. Redan i ett tidigt skede av lasthanteringen stod det dock klart för kranföraren att kranarmen kunde sänkas mycket lågt och kranföraren frågade även sin kollega i vikarmskranen om kranarmens läge.” skriver Haverikommissionen i sin utredning av olyckan.

Den bristande kontrollen av kranen just innan den togs i bruk var inte den enda rutinen som frångicks vid olyckan den 9 juni 2015. Trots föreskrifter hade man vid tillfället ingen luckebas som övervakade arbetet med stuvare i lastrummet samtidigt som två kranar användes för att lasta i samma lastrum.

Flera av stuvarna var vikarier, ansvarsfördelningen mellan SCA som äger sågen där fartyget lastas och stuveribolaget Farmartjänst Ådalen var inte helt klar, besättningen ombord var nymönstrad och ovan vid kranen och inspektionen av den är några av de brister som listas i haverirapporten.

Inget klart svar

Hur eller när den extra brytaren, som var den direkta orsaken till olyckan, installerades har Haverikommissionen inte kunnat ta reda på. Kranen var klassad vid tillfället och inspekterad av besättningen, dock inte den som var ombord vid olyckan. Enligt utredningen är det dock troligt att brytaren kopplades in under ett varvsbesök på vintern innan olyckan, i samband med att Oslo Wave bytte management.

”Sammanfattningsvis håller haverikommissionen trots allt det troligt att den extra strömbrytaren installerades någon gång under varvsbesöket december 2014 – januari 2015 och att de som har haft kännedom om kranarmens manipulerade gränslägen glömt att återställa kopplingen efter användning, eller att ställa om brytaren för normalt driftläge.”

Möjligen gjordes ingreppet för att kunna inspektera vajern eller för att byta ut den.

Rutiner räcker inte

De berörda bolagen har efter olyckan infört nya rutiner men Haverikommissionen riktar en rekommendation till rederiet Bulkshop management att se till att: vidta åtgärder för att säkerställa att de kontroller som ska genomföras enligt fartygets SMS också genomförs på ett sådant sätt att avvikelser identifieras innan säkerhetskritiska arbetsmoment påbörjas.