Lotsbåt 216 möter Silja Symphony efter en kryssning utmed Höga Kusten.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter | Regelverk

Många frågor om lotsning på branschråd

Kundnöjdhet, pandemins påverkan, fjärrlotsning och kompetensförsörjning var några av ämnena som avhandlades när Sjöfartsverket arrangerade ett temabranschråd om lotsning.

Under torsdagen genomförde Sjöfartsverket ett digitalt branschråd på temat lotsning med bland annat generaldirektör Katarina Norén och Sjöfartsverkets lotschef Andreas Arvidsson, samt Andreas Holmgren, chef för sektionen för sjötrafik och flygplatser på Transportstyrelsen med ett åttiotal närvarande åhörare.

Katarina Norén inledde genom att presentera statistik och berätta om den kundundersökning som Sjöfartsverket gjort.

– Vi har haft en sänkt kundnöjdhet under en period och vi har jobbat hårt för att ta reda på vad vi kan göra för att det ska bli bättre, sa hon.

Sjöfartsverkets tf kommunikationschef Jonas Franzen uppe till vänster, lotschef Andreas Arvidsson uppe till höger, Andreas Holmgren, chef för sektionen för sjötrafik och flygplatser på Transportstyrelsen nere till vänster och Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén nere till höger.

Många önskar mer flexibilitet 

Runt hälften av de som svarat i Sjöfartsverkets kundundersökning säger sig vara nöjda med lotstjänsten som helhet, men nära en femtedel uppgav att de är ganska missnöjda eller inte alls nöjda.

– Den perfekta lotstjänsten är vi en bit ifrån just nu, vi uppfyller inte riktigt kundernas förväntningar. Därför bestämde vi oss för att göra en djupdykning i det här, sa Katarina Norén.

I de djupintervjuer som Sjöfartsverket låtit göra framkom önskemål om att det ska vara lättare och mer flexibelt att ändra en lotsbeställning, bättre möjligheter att få lots vid lämplig tidpunkt och även önskemål om förändringar av hur avgifts- och rabattsystemet är uppbyggt.

– Om vi ska öka servicen handlar det ofta om att anställa en till lots för att få en högre redundans i verksamheten och det kostar och kan ge högre avgifter. Vi vet att en grund i den här missnöjdheten är att vi höjer avgifterna successivt. Under tio års tid har vi höjt från 40 procents kostnadstäckning upp till 100 procent år 2024 och det är klart att det svider. Men det är en kvalificerad tjänst och vi har den finansieringsform som gäller i dag, sa hon.

Enligt Sjöfartsverkets statistik får kunden sin önskan om en lotsning vid en viss tid uppfylld i 94 procent av fallen. Sjöfartsverkets målsättning är 95 procent.

Tufft att klara topparna

Därefter berättade lotschef Andreas Arvidsson om hur pandemin påverkat verksamheten genom att det bland annat varit mycket svårare att göra prognoser över förväntat lotsbehov.

– Maj, juni och juli var enormt tuffa månader för oss på många ställen. Södertälje var ett sådant exempel där antalet lotsningar gick upp med 21 procent på en månad och det är svårt för oss att dimensionera för att kunna ta en sådan topp. Det har slagit tillbaka mot att servicegraden som gått ner, sa han.

Andreas Arvidsson berörde även den kompetensförsörjningsproblematik som rör Sjöfartsverkets lotsverksamhet som i dag har 230 lotsar på sin bemanningslista.

– Vi har mellan 10 till 15 pensionsavgångar de kommande tio åren vilket gör att vi behöver få in mellan 10 till 20 lotsar varje år, sa han.

Skruvat på rekryteringsprocessen

Sjöfartsverket har en kontinuerlig dialog med sjöbefälsskolorna om olika sätt att locka fler till utbildningen, men också genom att skruva på den egna rekryteringen till lotsutbildningen.

– Vi har tagit fram en ny rekryteringsprocess där vi kan köra in större kullar och där vi också har ett system där vi fortsätter dialogen med personer som inte kommit med i första läget, sa han.

Även digitalisering och navigationsstöd från land var frågor som togs upp under branschrådet, men där återstår många knutar att lösa innan det kan bli verklighet.

– Vi har föreslaget i nationell transportplan att det ska det ingå en satsning på ett sensorstöd och radarstöd just för det här, men också för att stötta ett mer digitaliserat anlöp generellt. Sedan söker vi forskningspengar för att kunna fortsätta med våra piloter, sa Katarina Norén.

Ny remiss dröjer

Andreas Holmgren, chef för sektionen för sjötrafik och flygplatser på Transportstyrelsen, kommenterade bland annat den översyn av lotsplikten som pågår och där Transportstyrelsen fortfarande arbetar med att gå igenom de remissvar som kommit in på utredningens förslag.

– Vi har fått in en mängd olika synpunker, både positiva och förslag på justeringar. Vi håller på och går igenom dem, men framfarten har fått en törn eftersom vi har resursbrist hos oss, fler här är föräldralediga. Men vi har för avsikt att komma ut med en ny remiss med vissa justeringar, men när den remissen kommer kan jag inte meddela, sa han.